Nyheter

Utblick Finland: Salos största byggarbetsplats på gång i Laamo

Byggarbetsplatsen för Salo församlingshem, 5 mil öster om finska Åbo, påbörjades i juni 2021 och ska stå klar i mars 2023.

Under september har t.ex. mattarbeten, målningar, sprinklerytor i garaget, köksplattor, kyrkvägg och monterade askfanerväggar. Saarni spelar en stor roll i resmålet ändå. Förutom kontorsväggar finns ask t.ex. från väggarna i lobbytrappan och från konferensrummens vägg- och takytor. Dessutom monteras just nu keramiska plattor och rör till fasaden.

Bygget sker i två olika kvarter och det är Salos största byggarbetsplats.

Detaljer som kommer i förgrunden är till exempel kyrkmuren, gårdsplanen och spiraltrappan inuti. Gårdsplanen är modellerad efter ett japanskt tempel. En del av gården kommer att vara en japansk sandträdgård, inspirerad av trädgården i Zuihou-templet i Kyoto.

Spiraltrappan lyftes in via taket på 4:e våningen med en kran. Trappan har en speciell form och därför är det bara möjligt att dela upp den i tre delar (en del / golvyta). En del vägde över 2000 kg som bäst och därför krävdes tunga lyftarbeten direkt uppifrån.

Det finns ett takfönster högst upp i trappan, som ännu inte var installerat då, så hissarna gick igenom det. Eftersom takfönstret ännu inte var på plats fick trappan installeras i ett sådant skede att taket inte var vattentätt.

Det är därför som trappans ram installerades först, och stegplankorna kommer att installeras först senare. Och ja, till och med stegen är aska :-).