Nyheter

NCC bygger skola och förskola

NCC har tecknat avtal med Åbo stad om att bygga Suikkila skola och en förskola i Åbo. Uppdraget är en totalentreprenad i två faser och uppgår till cirka 200 MSEK.

NCC vann kontraktet under hösten 2021 och har sedan dess arbetat med designen och projekteringen för skolan. Nu har entreprenadavtal tecknats och byggnationen kan inledas.

I uppdraget ingår att bygga en grundskola för årskurs 1-3, en förskola, ett rådgivningscenter samt lokaler för kommunal verksamhet. Dessutom byggs en idrottshall och en utomhusbollplan. Beräknat färdigställande är hösten 2024.

NCC bygger sedan tidigare campus Valkeavuori i S:t Karins stad, strax utanför Åbo samt multifunktionscentret Runosmäki för Åbo stad och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

Ordervärdet uppgår till cirka 200 MSEK och orderregistreras i affärsområde NCC Building Nordics i det tredje kvartalet 2022.