Nyheter

Nytt besökscentrum i Onsala öppnar en port till rymden

Tisdagen den 27 september inviger Chalmers ett besökscentrum på Onsala rymdobservatorium i norra Halland. På få andra platser i världen kan besökare komma i så nära kontakt med stora teleskop. Tätt intill teleskopen ska skolungdomar och allmänhet ges nya möjligheter att utforska både universum och vår egen planet. Det nya besökscentrumet har också fokus på klimatet och det nya huset är till stora delar byggt av återbrukat material.

Onsala rymdobservatorium är en del av Chalmers och används av forskare som vill förstå både universum och vår planet, jorden. Här ska unga och allmänheten kunna få nära kontakt med tekniken och de frågor som forskarna söker svar på.

– I dag har vi fler och större teleskop här på observatoriet än vi haft tidigare. De är mäktiga att se på, och deras uppgifter är lika imponerande. Vi ser fram emot att möta nyfikna gäster i alla åldrar framöver, säger Eva Wirström, astronom och vice föreståndare för Onsala rymdobservatorium.

Utformas tillsammans med elever

Utöver den forskning som bedrivs vid Onsala rymdobservatorium ges besökare även möjlighet att uppleva teknik för rymdforskning av alla de slag som bedrivs på Chalmers.

Utställningen i besökscentret byggs just nu i samarbete med flera skolor i Västsverige, däribland Lövgärdesskolan i norra Göteborg, Kollaskolan och Aranäsgymnasiet i Kungsbacka, samt med Hallands astronomiska sällskap.

I början av 2023 öppnar besökscentrumet även för bredare besöksgrupper. På plats under invigningen finns elever och mentorer som bidrar till att utforma utställningen.

Byggfakta: Återbruk från tak till toa

Det nya besökscentrumet består till största delen av återbrukat material. Bland annat kommer zinkpanelerna runt taket från konstmuseet Kiasma i Helsingfors. Grundmuren är delvis byggd med överblivna delar av betongpålar från byggprojekt i Göteborg och toaletterna kommer från en banks huvudkontor i Stockholm. Köket satt tidigare i ett annat hus på Chalmers campus, och innerväggarnas träpaneler har alla ett förflutna som temporära golvplankor under bygget av Platina-huset i Göteborg.

Byggprojektet har drivits av Chalmersfastigheter med målet att maximera återbruk och hållbarhet. Upphandlingen gjordes i koldioxidekvivalenter och projektet utvärderas löpande för att se hur långt man nått när det gäller återbruket. Huset har ritats av White arkitekter och byggts av NCC.

Onsala rymdobservatorium är en del av Chalmers, och drivs med stöd av Vetenskapsrådet och Lantmäteriet.

Bakgrund:

Läs mer om första spadtaget 2019.