Nyheter

Bergskristallen bidrar till Hisingens utveckling

Text: Marie Louise Aaröe

En storsatsning sker utmed Långströmsallén på Hisingen i Göteborg. Sammanlagt är det sju hus och två parkeringshus som byggs. Tuve Bygg AB är totalentreprenör för två av fastigheterna varav den ena, Bergsfallet, nästan är färdigställt och Bergskristallen på gång med stommen. Sammanlagt planerar byggherren Balder Projektering för 650 nya lägenheter utmed allén.

Långströmsallén ligger på centrala Hisingen attraktivt mellan många stora Göteborgsföretag. Gatan har genomgått stora förändringar där vägen har flyttats för att ge plats åt de nya byggnaderna och tvärs över gatan sker renoveringar av de befintliga lägenheterna.

– Vi är på tredje våningen med stomresningen av Bergskristallen, berättar Thomas Nygårds, platschef på Tuve Bygg AB. De två första delarna kommer att bli på fyra våningar och den tredje delen på sju våningar. Själva stommen, som består av plattbärlag, utfackningsväggar och skalväggar samt stålpelare, kommer vi att hålla på och bygga fram till augusti i år.

Koll på läget från ax till limpa

– Vi kom in i projektet genom vår arbetschef och vice VD som ville bredda vår kundportföljd och kom då i kontakt med Balder. Det var en konkurrensutsatt upphandling där vi lyckades få tilldelningen. En avgörande faktor är vårt sätt att arbeta, där vi arbetar enligt Tuve Byggs egna VLS (verksamhetsledningssystem), vilken skapar mycket god ordning och reda genom att på ett systematiskt sätt ha koll på dokumentation, driva projektering och produktion från början till slut. Vi har kontinuerliga egenkontroller och en bra dialog med underleverantörer och leverantörer. Alla ska känna sig trygga, säger Thomas Nygårds.

Samtliga sju hus utmed Långströmsallén har tegelfasader utmed gatan och putsade fasader inåt skogen. Alla i olika kulörer både när det gäller teglet och putsen. Även om husen är likartade ska de upplevas som olika för att ge ett levande och spännande uttryck. Baksidan av byggnaderna vetter mot ett skogbeklätt berg som bidrar till en trevlig utsikt åt det hållet. Bergskristallen består av 88 hyresrätter varav åtta är BMSS boende, boende med särskilt stöd. Lägenheterna är från ett rum och kök upp till fyra rum och kök och håller genomgående en hög standard med stora fönster för att ge ett ordentligt ljusinsläpp och fina balkonger eller uteplatser både mot gatan i väster och skogen i öster.

Olika utmaningar

– Vi arbetar efter miljöbyggnad Silver och uppvärmningen kommer att ske genom bergvärme och solceller på taket. Utmaningen i projektet är hänsyn till tredje man då det sker inflyttning i grannhuset precis före semestern. En annan utmaning är de fruktansvärt stora prishöjningar som har skett på material. Det har varit dramatiska höjningar och vi avsätter en stor del av tiden för att säkerställa leveranser för att kunna få materialet i rätt tid, berättar Thomas Nygårds.

Platsen där den nya gatan går bestod tidigare av parkeringsplatser. De är nu borta och istället har många cykelställ levererats. Ett parkeringshus har precis påbörjats i ena änden av gatan. Målsättningen är att uppmuntra till att antingen cykla eller utnyttja kollektivtrafiken då Långströmsallén ligger nära flera av stadens knutpunkter och bara två minuter till en förskola.

Fakta:

Byggherre: Balder Projektutveckling AB

Totalentreprenör Tuve Bygg AB

Arkitekt: Radar Arkitektur & Planering AB