Nyheter

Smidmek levererar ytterligare stomme till bostäder i Borås

Smidmek får än en gång Peabs förtroende att projektera, leverera och montera prefabricerade betong- och stålstommar till ett nytt kvarter i Borås. Projektet Kasernen 1 kommer att rymma 110 hyresrätter och 81 bostadsrätter.

Det nya kvarteret kommer att ligga i Regementsstaden i Borås, alldeles invid Smidmeks och Peabs tidigare bostadsprojekt Korpralen som beräknas vara inflyttningsbart hösten 2022. Produktionsmässigt är projekten snarlika och Smidmek ansvarar för projektering, leverans och montage av en komplett betongstomme av bland annat innerväggar, balkonger och trappor.

– Till en början var det tänkt att vi på första våningen skulle använda oss av prefabricerade betongväggar med ingjutet tegel. Men för att få bättre ekonomi i projektet gjorde vi ett omtag tillsammans med kunden och beslutade att i stället använda massivväggar på första våningen och utfackningsväggar uppåt i huset. Öppet samarbete och projektets bästa i fokus är viktiga framgångsfaktorer i bygget av Kasernen, säger Peter Alriksson, vice VD på Smidmek.

En utmaning är omfattningen på projektet som är dubbelt så stort som det tidigare samarbetet. Även det pressade tidsschemat och logistiken ställer högre krav på planering – något som gynnas av att Smidmek och Peab samarbetat många gånger tidigare.

– Styrkan med att arbeta med Smidmek är att vi jobbar tillsammans. De bidrar med lösningar i tidigt skede i processen och fokuserar på det som är bäst för projektet, säger Ove Svanberg, projektchef på Peab.

Smidmeks montage av stomme startar i augusti 2022 och beräknas vara klart till sommaren 2023.