Nyheter

Grönt ljus för Morfeus i Borås

Kommunfullmäktige i Borås har godkänt detaljplanen för Willhems nyproduktionsprojekt Morfeus. Huset, som kommer ligga mellan resecentrum, Stadsparken och citykärnan, blir 19-24 våningar högt och bidrar med både 140 nya hyresrätter och en ny siluett till innerstaden.

Igår blev det klart att detaljplanen för fastigheterna Morfeus 2, 5 och 7 godkänts av kommunfullmäktige i Borås. Bostadsbolaget Willhem har i samarbete med Borås stad tagit fram en ny byggnad i 19-24 våningar i syfte att förtäta staden och bygga fler hyresrätter.

– Det känns otroligt kul att detaljplanen nu har blivit godkänd och att vi går in i nästa fas i byggprocessen. Morfeus kommer bli ett ståtligt och vackert hus som bidrar till Borås siluett och erbjuder både funktionella och fina hem, säger Rikard Norström, nyproduktionschef på Willhem.

Fastigheten är belägen i Borås centrum mellan resecentrum, Stadsparken och citykärnan. Huset certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och kommer innehålla cirka 140 lägenheter fördelat på 1-4 r.o.k. På bottenplan planeras för cirka 400 kvm lokaler där lokala verksamheter som caféer eller restauranger kan växa fram.

– Vi vill alltid att våra hus ska bidra till platsen de byggs på och alla våra nyproduktionsprojekt är unika. Det känns roligt att kunna erbjuda cirka 140 nya hyresrätter i olika storlekar och även ge plats åt lokala verksamheter. Vi är också med och finansierar upprustningen av Knalletorget där nya sittytor och gång- och cykelstråk kommer ge en härlig känsla till platsen. Vi ser verkligen fram emot att komma igång, avslutar Rikard Norström.