Nyheter

Ny stadsdelskärna i Burlöv: Kronetorpstaden

Kronetorpstaden är området mellan Arlöv och Åkarp som kommer bli Burlövs stadsdelskärna framöver. Det kommer ta tid innan allt är färdigbyggt, området är lika stort som västra hamnen i Malmö.

En av kommunens största investeringar i området är redan klar, det nya Burlövsbadet som invigdes i våras. Här beskriver vi hur kommunen ser på Kronetorpstaden och framtiden för området.

På kommunens tillväxtavdelning arbetar man för fullt med att ta fram planer och strategier för hur vi vill att området ska utvecklas. Närmast i tid finns detaljplanen för att bygga den andra etappen av Kronetorpstaden som politikerna ska besluta om under sommarmånaderna.

Gemensam och tydlig bild av området

I planerna för den andra etappen finns möjligheter till att bygga 650 bostäder i flerfamiljshus och näringslivsverksamheter, parkeringsgarage och även ett naturområde där barn kan leka och som även ska fungera som rekreationsområde.

– Vi vill ju att vår kommun ska vara den mest lockande platsen i regionen att bo på och arbetar hårt för att nå det målet. Det innebär bland annat att påverka så långt vi kan och har möjlighet samtidigt som vi tillsammans med politikerna har en tydlig och gemensam bild av vad vi vill åstadkomma på området, säger tillväxtchef Elin Tängermyr.