Nyheter

Expansion Obbola gav tillfälle för en genomgripande omdaning av fabrikens kontor

Text: Kjell-Arne Larsson

En mindre men likafullt viktig del i SCA projekt Expansion Obbola är ombyggnaden av fabrikens kontor. Med byggår 1965 hade lokalerna blivit ålderstigna och nära nog nått sin livslängd. Expansion Obbola var ett givet tillfälle för en genomgripande omdaning.

Ombyggnaden har varit total. Byggarbetena inleddes med en omfattade rivning som gjorde huset stomrent. Även fasaderna togs ner. Huset har sedan fått nya mellanväggar, utfackningsväggar och nya fasader. Planlösningen är helt ny. Behov och krav på arbetsmiljön har diskuterats och planerats i en projektgrupp med SCA:s linjeverksamhet.

– En ledstjärna i projektet har varit att åstadkomma mycket bra arbetsmiljö. Bland annat med låg bullernivå som är bättre än standard och lagkrav, berättar Thomas Bandling, projektledare för ombyggnaden av kontoret.

Alla som arbetar där har nu egna arbetsplatser i cellkontor. Samtidigt finns fler mötesrum och mer ytor för spontana möten. En stor gemensam matsal har inretts.

Husets reception tar emot besökare till SCA Obbola och i huset finns numera ett besökscenter. Via en Sky Walk går det att ta sig till en ny konferensanläggning som även kan användas av externa grupper.

– Samtliga tekniska installationer i huset är givetvis nya, vilket bidrar till bästa arbetsmiljö och säkerhet, fortsätter Thomas Bandling. Lokalerna värms med vattenburen värme, och här nyttjas spillvärme från fabrikens processer. Ventilationen har smart styrning som ger behagligt inneklimat och hushållar med energin.

Även laboratorier

Kontoret har som nämnts fått nya fasader. Nu sitter där paneler i trä av SCA:s tillverkning. De ger en skogsindustriprofil och är betydligt modernare än de tidigare fasaderna klädda i lackerad plåt.

– Träfasaderna innebär ett otroligt lyft för exteriören, säger Thomas Bandling.

Projektet omfattar egentligen två byggnadskroppar. Den andra byggs om för brukets laboratorieverksamhet. Här har bygginsatserna inte varit lika omfattande och huset behövde inte göras stomrent. Med tanke på att analysverksamhet kräver ett jämnt inomhusklimat har det ställts höga krav på styrningen av värme och ventilation för att hålla en jämn fuktighet och jämn temperatur.

FAKTA:

Tidplan: oktober 2020–juni 2022

Byggherre: SCA Obbola AB

Totalentreprenör: Nåiden Bygg AB

Arkitekt: Sweco

Antal huskroppar: 2

Antal våningar: 3

Kostnad: cirka 70 Mkr