Nyheter

Första spadtaget: HSB brf Spanjoletten

Idag har HSB Göteborg tagit det första spadtaget för brf Spanjoletten i Majorna, som ligger i området där Fixfabriken tidigare låg. Här byggs 141 nya bostadsrätter i en vacker tegelfastighet som är ritad av arkitektkontoret Bornstein Lyckefors.

Spadtaget togs av Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg, Hampus Magnusson (M), kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden, Göteborgs Stad, Mats Ahdrian (KD), ordförande i fastighetsnämnden, Göteborgs Stad och Per-Åke Edling, affärschef NCC Sverige. På plats fanns också många förväntansfulla köpare.

– I brf Spanjoletten bygger vi nya bostäder av mycket hög kvalitet i ett av Majornas bästa lägen. Här har vi låtit tidlös arkitektur gå hand i hand med smarta och hållbara lösningar för att skapa hem som lever upp till de bostadsdrömmar som HSBs bosparare och medlemmar har, säger Kristian Isberg, Affärsområdeschef Bygg, Fastighet och Förvaltning på HSB Göteborg.

Brf Spanjoletten är en del av det nya bostadsområdet Fixfabriken i Majorna och den andra och sista etappen i arbetet att förtäta det attraktiva området mellan Sandarna, Klippan och Kungsladugård. Här skapas nya bostadsrätter, stadsradhus, taklägenheter, etagelägenheter och studiolägenheter i olika storlekar och med väl genomtänkta planlösningar. Intresset för projektet har varit stort och sedan säljstarten har fler än hälften av bostäderna sålts.

Brf Spanjoletten är ritad av arkitektkontoret Bornstein Lyckefors som tagit intryck av historien och kulturen kring området. I arbetet ingår också att bevara Fixfabrikens gamla kontorsdel där det planeras bostäder, övernattningslägenhet, gemensamhetslokal och förhoppningsvis ett café. Bostäderna byggs av NCC genom en totalentreprenad i samverkan.

– Här finns också den uppmärksammade och populära satsningen HSB Dela, som ska få in fler unga på bostadsmarknaden. Åtta bostäder blir HSB Dela-lägenheter och det innebär att HSB går in och delar på köpet tillsammans med en ung bostadsköpare, säger Kristian Isberg.

Brf Spanjoletten kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god innemiljö och bra materialval. Projektet förväntas vara färdigställt första kvartalet 2025.