Nyheter

Klart för samråd för Sydsvenska Hem AB:s bostadsprojekt i Staffanstorp

Sydsvenska Hem förvärvade 2021 fastighetsbolaget Angelica AB i Staffanstorp. I fastighetsportföljen fanns ett antal centrala fastigheter i ett område där Angelica AB bland annat utvecklat och byggt en ny vårdcentral som stod färdig 2016.

Under två års tid har bolaget tillsammans med Staffanstorps kommun intensivt arbetat med att ta fram ett förslag för planområdet som omfattar totalt ca 6 900 BTA. Förslaget skickas nu ut för samråd.

Syftet med detaljplanen för området är att möjliggöra en förtät­ning med kvartersbebyggelse för bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsens utformning ska hålla hög kvalitet och uppnå högst 5 våningar. Planområdet är beläget i korsningspunkten Malmövägen/Södra Lundavägen i Staffanstorps tätort. Sydsvenska Hem äger fyra av de fastigheter som berörs av detaljplanen och Staffanstorps kommun äger den femte. I planområdet möjliggörs för flerbostadshus och stadsradhus om totalt 82 bostäder.

– Vi är väldigt glada över att ta detta steg mot en vidareutveckling av vårt centrala fastighetsbestånd i Staffanstorp. Våra tankar kring området har gått i samklang med kommunen och vi ser fram emot att uppföra kvalitativa bostäder och lokaler i detta goda läge i Staffanstorp, säger Gustav Adielsson, VD på Sydsvenska Hem.

Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder