Nyheter

GotlandsHems planerade försäljning av studentbostäder går vidare

Vid GotlandsHems styrelsemöte 28 april fattade styrelsen beslut att sälja GotlandsHems studentbostäder till K2A. Det slutgiltiga beslutet kommer att fattas av Regionfullmäktige 20 juni.

Med anledning av de senaste årens återkommande upprop om bristen på studentbostäder fick GotlandsHem frågor om vår möjlighet att snabbt bygga fler studentbostäder. GotlandsHems tioårsplan för nyproduktion innefattar byggnation av 1 500 bostäder för alla kategorier av boende, men inga specifika områden enbart för studenter.

Det fortsatta arbetet som då gjorts av vår ägare Region Gotland innebar att K2A fick en direktanvisning för att bygga 150 studentbostäder i Visby. I samband med den etablering som K2A nu gör på Gotland inleddes därför en dialog med GotlandsHem om möjligheten för dem att köpa GotlandsHems studentbostäder för att på så sätt skapa en bättre förvaltningsenhet i deras fastighetsportfölj. Det är denna dialog som nu resulterat i en samsyn kring att det blir en bra lösning för alla parter att K2A köper GotlandsHems samtliga studentbostäder.

Fördelar för alla parter:

Till fördelarna för studenterna hör en nationell kö som gör det möjligt för studenter att flytta inom landet om de byter lärosäte under studieperioden.

De studenter som bor i GotlandsHems studentbostäder behåller sina hyreskontrakt och bor kvar som tidigare, fast med ny hyresvärd efter övertagandet av K2A.

Befintlig hyra följer med vid övertagandet. Framtida justering av hyra sköts som tidigare via årlig förhandling mellan fastighetsägaren och Hyresgästföreningen.

De studenter som står i GotlandsHems kö kommer få behålla sina ködagar i GotlandsHems kö samtidigt som dessa dagar flyttas över i K2A:s bostadskö.

K2A är ett fastighetsbolag som specialiserat sig på studentbostäder och finns på de flesta av Sveriges större lärosäten. En specialiserad aktör för studentboenden på Gotland kommer medföra ett ökat antal studentboenden med tolvmånaderskontrakt och därmed en minskad bostadsbrist för Gotlands studenter.

Försäljningen frigör kapital som gör att GotlandsHem kan återinvestera i underhåll och utveckling av befintliga bostäder eller nyttja för nyproduktion av fler bostäder på Gotland.