Nyheter

De gestaltar starten av ”Framtidens Backaplan” i Göteborg

Bygglov är nu beviljat för ett av de stora bostadskvarteren som kommer att vara starten av ”Framtidens Backaplan”. Dreem har drivit fram det stora bostad- och kommersiella kvarteret Lilla Backa tillsammans med Skandiafastigheter. Kvarteret Lilla Backa, Hus 1 omfattar 271 hyreslägenheter och cirka 10 000 kvm i kommersiell yta.

Kvarteret Lilla Backa har getts formen av ett slutet kvarter med en sammanhållen gestaltning som helhet. De längre fasaderna delas upp för att även skapa en vertikalitet och en varierad gatumiljö. Samma typ av rött tegel används men bearbetas på olika sätt för att skapa en variation.

Trapphusen tydliggörs och skapar en variation i tegelfasaderna. Stor omsorg om detaljer i gaturummet där människor rör sig. Olika takhöjder och indragna översta våningar bryter ner skalan på det stora kvarteret, det indragna entrétorget vid kvarterets norra del likaså. Kvarterets yttre fasader hålls samman i ett homogent tegel. Bottenvåningarnas stora fönsterpartier visar tydligt funktionen mellan de kommersiella bottenplanen och bostadsplanen ovanpå.

Fasader i tegel ger ett uttryck av en ruff materialitet med en industriell känsla, samtidigt som tegel i sig kommunicerar något tidlöst och bestående i kontrast till omgivande kommersiella byggnader. Indragna våningar görs till en del av taket genom fasadbeläggning i plåt lika taket.

Det moderna industriella uttrycket som ger återblickar till ”gamla Backaplan” kommer igen i smideskonstruktioner som utrymningstrappa vid det norra entrétorget, där trappan får hänga utanför fasad och där visuell kontakt öppnas mellan gårdsrummet och gatan. Gestaltningen strävar efter att tydliggöra funktioner och vara ”ärlig” med hur saker är konstruerade och sitter samman.

Inåt gården består fasaderna av trä och skapar ett mjukare intryck och känsla för de boende som rör sig nära utmed dessa fasader till sina lägenheter. Loftgångarna har försetts med större gemensamma ”balkonger” för möjlighet att ta en pratstund med sina grannar. Även dessa större ”balkonger” hänger tydligt i sin konstruktion, den industriella karaktären visar sig även på insidan av kvarteret och konstruktion och funktion visas tydligt genom hela gestaltningen.

Läs mer om projektet:

här.