Nyheter

Greenhouse Solna strand – Humlegårdens senaste satsning

I Solna strand i Stockholm pågår just nu arbetet med Humlegårdens senaste satsning i stadsdelen – Greenhouse Solna strand. Här utvecklas en befintlig byggnad med ett stort fokus på hållbarhet. 

Resultatet är moderna kontor och utmärkt service i en dynamisk miljö som bjuder på såväl puls och energi som avkoppling och fokus.

Kontraster skapar en attraktiv plats

Greenhouse Solna strand återfinns på Korta gatan 10 i Solna strand, strax intill tunnelbanestationen, endast tio minuter från T-centralen. I utvecklingen av platsen skapar Humlegården moderna arbetsplatser om upp till 20 000 kvm med inflyttning i slutet av 2023. Genom satsningen tillförs en ny mötesplats och service som kommer att stärka hela stadsdelen.

– I arbetet med Greenhouse har vi tagit utgångspunkt i den variation man behöver under en arbetsdag och de kontraster som skapar en attraktiv plats. Från blandningen av digitala och fysiska möten till behovet av att kunna vistas både inomhus och utomhus och skifta mellan miljöer som bjuder på energi och platser för fokus och rofylldhet. Vi vill skapa platser där man vill vara och dit man vill återvända. Då krävs intressanta sammanhang och en föränderlig miljö som stödjer moderna arbetssätt och är attraktivt för medarbetarna. Viktigt är även serviceutbudet, där vi satsar på att erbjuda tjänster där man delar resurser på ett smart sätt och service som förenklar vardagen, säger Anna Kullendorff, Affärsutvecklingschef på Humlegården.

Fokus på flexibilitet, service och moderna arbetssätt

Greenhouse erbjuder brett utbud av välutrustade mötes- och konferensrum, mindre arbetsrum utrustade för digitala möten samt gemensamma arbetsplatser i den öppna miljön. För större sammanhang finns en hörsal för 135 personer och även byggnadens atrium kan användas för event och föreläsningar. I Greenhouse finns dessutom en biograf för 30 personer, perfekt för presentationer och filmvisningar i en intim miljö. En Community Manager är husets sociala nav och har hand om all den service som erbjuds.

I Greenhouse Solna strand kan kunderna ta del av husets gym, omklädningsrum och bastu samt en studio för exempelvis yoga och meditation. Här finns även tillgång till tjänster som förenklar vardagen, såsom paketskåp, kemtvättsinlämning och lånecyklar. Cykelpendlare erbjuds utmärkta parkeringsmöjligheter, laddstationer med lås för elcyklar samt omklädningsrum med dusch. I huset finns även en servicestation för enklare reparationer och cykeltvätt.

Klimatsmarta lösningar och återbruk

Humlegården har ett stort fokus på att ställa om och modernisera huset på ett hållbart sätt och dra nytta av den tidigare grundstrukturen, arbeta med återbruk och skapa upplevelserika miljöer både inomhus och utomhus. Den karaktäristiska tegelarkitekturen från slutet av 1970-talet bevaras och kombineras med omsorgsfullt inredda miljöer med noga utvalda material. I satsningen används klimatsmart teknik och återbruk står i centrum. Detta innebär till exempel att innertak, glaspartier och dörrar återanvänds och restaureras i största möjliga mån. Ytterligare ett initiativ kopplat till återbruk är arbetet med belysningsarmaturerna, som byggs om och omvandlas till moderna närvaro- och dagsljusstyrda LED-armaturer.

På taket installeras solceller, vars elproduktion gör att fastighetens elförbrukning minskar med nästan 30 procent. Närvaro- och temperaturstyrd ventilation gör att inomhusklimatet anpassas efter hur ytorna används. Kännetecknande för Greenhouse är den ständiga närvaron av grönska som skapar trivsamma miljöer och bidrar till den biologiska mångfalden. Genom att samla in regnvatten för bevattning av växter och planteringar minskas vattenförbrukningen. Ambitionen är att miljöcertifiera Greenhouse Solna strand enligt BREEAM In-Use, nivå Very Good.

– Namnet Greenhouse Solna strand tar utgångspunkt i att vi vill skapa en plats där både människor och företag kan växa. Vi har ett stort fokus på hållbarhet och grönskan spelar en viktig roll på platsen, både inomhus och utomhus. Tillsammans med den karaktäristiska tegelarkitekturen samt husets gröna takterrass och innergård låg liknelsen med ett växthus nära tillhands. En intressant detalj i sammanhanget är även att många gamla kvartersnamn runtomkring kopplar till växtlighet, odling och trädgård på olika sätt, säger Anna Kullendorff.