Nyheter

Studenters visioner för mobilitet inspirerar på Guggenheimmuseet

Den 8 april har Guggenheimmuseet i Bilbao premiär för utställningen ”Motion. Autos, Art, Architecture”. Bland utställningsobjekten visas fyra visionära examensprojekt skapade av studenter från Designhögskolan vid Umeå universitet.

Utställningen, som pågår i sex månader, kureras av den berömda brittiske arkitekten Norman Foster och hyllar den konstnärliga dimensionen av bilen och kopplar den till de parallella världarna av måleri, skulptur, arkitektur, fotografi och film. Utställningen visar ikoniska bilar handplockade från privata samlingar och offentliga institutioner, samt arkitektur och konstverk kopplade till hastighet och rörelse.

Demian Horst, prefekt på Designhögskolan, är på plats i Bilbao under helgens invigningsceremonier.

– Vi är glada över att bli inbjudna att bidra till denna unika utställning på Guggenheimmuseet, säger han. Att bli tillfrågad att dela en såhär viktig global scen tillsammans med kollegor från en utvald skara internationella universitet inom arkitektur och design visar tydligt att vi gör något rätt.

De fyra alumnerna från Designhögskolan som visar upp sina examensprojekt har fått en sällsynt möjlighet att informera och inspirera med sina visioner om framtida mobilitet och hållbar design. Designhögskolans galleri har titeln ”Speculative Mobility” och visar upp

designkoncept som sträcker sig från avancerade bilar till luftburna och marina transportlösningar. Den strategiska, spekulativa och konceptuella karaktären hos dessa projekt syftar till att initiera diskussion och debatt om vilken typ av framtid (och mobilitet) vårt samhälle skulle vilja ha.

Lars Welten, från Nederländerna, tog examen förra året med ett projekt som undersöker hur det skulle kunna se ut om klimatförändringarna tvingade de utsatta kustområdena i hans hemland att övergå till ett liv på vatten.

– Efter att ha vuxit upp i Nederländerna, ett land med en rik historia inom vattenförvaltning, blev jag inspirerad att skapa mitt examensarbete kring det faktum att havsnivån stiger och i slutet av detta århundrade kommer att resultera i obeboeliga områden, säger Lars Welten. Huvudmålet med mitt projekt är att ge ett positivt svar på klimatförändringar; att visa att i stället för att se vattnet som ett problem kan det också ses som en lösning.

Utställningen är fördelad på tio lokaler i Guggenheimmuseet. Designhögskolans studenter deltar i det avslutande av de sju gallerierna, Future, som ägnas åt verk av en ung generation studenter som bjudits in för att föreställa sig hur mobilitet kan se ut i slutet av detta århundrade. Förslagen som visas speglar samarbeten mellan studenter och industripartners, designers, konstnärer, arkitekter, genom en mängd olika modeller, filmer, renderingar, ritningar och manifest.

Designhögskolans studentprojekt på Guggenheimmuseet i Bilbao

Lars Welten – Dutch Water Ways

Hur kommer framtidens transportlösningar att se ut i utsatta kustområden som hotas av klimatförändringar? I sitt examensprojekt blickar Lars Welten mot år 2086 i sitt hemland, Nederländerna. Resultatet är en autonom vattentaxi med futuristiska framdrivningssystem. Lars Welten föreslår inte bara utformningen av en radikalt annorlunda och extremt säker självkörande vattentaxi, utan målar också upp en tydlig bild av det avancerade flytande samhälle och infrastruktur som möjliggör dess existens.

Max Troicher – Exterior Interactions

Max Troicher har utvecklat ett designkoncept i samarbete med BMW för att utforska hur bilar kan förstärka mänskliga sinnen på ett nytt och känslomässigt sätt. Slutresultatet är ett kompakt autonomt elfordon som använder flera sätt att kommunicera med sin omgivning. Ljus, ljud och haptisk feedback kombineras i olika situationer för att skapa unika upplevelser på fordonets exteriör.

Wanyi Du – Geely Sooyun

Hur kan mobilitet komma att se ut i våra vertikala megastäder om 40 år? För sitt examensprojekt har Wanyi Du skapat en designvision för ett ekologiskt flygtaxisystem i Shanghai år 2060. Tjänsten är inspirerad av behoven hos framtida affärsturister i megastäder som Shanghai. Geely Sooyun ger passagerarna en behaglig känsla genom att tillhandahålla en pålitlig, sömlös och effektiv transporttjänst i den framtida vertikala staden.

David Wolter – Terra Nova

Hur ska vi beskoga framtidens karga marker i klimatförändringarnas spår? I sitt examensprojekt undersöker David Wolter hur man kan bekämpa ökenspridning år 2086 genom att utveckla mobilitetsstrategier för storskaliga återplanteringsinsatser med hjälp av spjutspetsteknik. Hans slutgiltiga designkoncept, ‘Terra Nova’, är ett lättare luftdrivet fordon som tillåter långvarig rörlighet i karga områden med minimal påverkan på den operativa miljön.