Nyheter

Startceremoni för Lindens Park

Nu är det dags för byggstart i projektet Lindens Park i Kungsbacka. Det firas med en startceremoni med Johan Tengelin, VD Magnolia Bostad, Niklas Ohldin, Regionchef Väst samt Lisa Andersson, KSO och representanter från kommunen. 

Lindens Park utvecklas av Magnolia Bostad och består av 350 bostäder med inflyttning under andra halvåret 2024.

Förtätningen av området Lindens Park skapar nya karaktäristiska årsringar i centrum genom att förlänga befintlig kvartersstruktur med fler omsorgsfullt gestaltade bostäder och verksamheter i tre kvarter.  Bostäderna planeras att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.