Nyheter

Historiskt beslut för Ryssbygymnasiet

Efter snart 2 års arbete så tog den 23 mars styrelsen för Ryssbygymnasiet beslutet att bygga 172 nya studentlägenheter i Ryssby. Målsättningen är att bygget kommer igång innan terminsslut i år och att det ska stå helt färdigt till terminsstart 2024.

Det är snart 2 år sedan VD Johan Barrdahl presenterade visionen om ny internatet och nu äntligen blir det verklighet. Bakgrunden till projektet är att Ryssbygymnasiet består av flera fastigheter som byggdes på 1950 talet.

Skicket idag bedöms vara så pass dåligt att det skulle bli dyrare att renovera och bygga om än att riva och bygga nytt. Ryssbygymnasiet har riksintag vilket innebär internatet är en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten. Utan internat kan utbildningen endast erbjudas till elever från närområdet där underlaget inte motsvarar det behov av antalet utbildade elever som branschen efterfrågar.

Att det tagit 2 år från idé till byggstart beror flera saker. Det handlar om att finansiering måste tryggas, bygglov måste beviljas och en offentlig upphandling måste ske då skolan ägs av Region Kronoberg till 90% och därför går under LOU.

Övriga ägare är VIDA AB och Rottne Industri AB.

– Utmaningarna har varit många under resans gång. Inte minst omvärldsfaktorer som Covid-19 och nu senast kriget i Ukraina som påverkat prisbilden.Sen var en stor utmaning att få till bygglovet berättar Johan.

– Anledningen var att det saknades en detaljplan för skolans område till följd av ett beslut som togs av kommunen för 18 år sedan. Anledningen till detta var att det på den tiden var 2 olika skolor men som nu skulle säljas till det nybildade bolaget Ryssbygymnasiet AB. Det gick då inte reglera samman de 2 olika detaljplanerna och det beslutades att det i stället skulle upprättas områdesbestämmelser för att skolan skulle kunna utvecklas fritt. En detaljplan skulle kunna låsa in de utvecklingsmöjligheter som man såg för skolan.

Beslutet igår innebär inte bara den största satsningen i Ryssbys historia utan också att skolans framtid tryggas för lång tid och att näringen även fortsättningsvis kommer få välutbildade elever från skolan.