Nyheter

De utvecklar 400 nya bostäder på Strömnäsbacken

Nu är det klar att det blir BD Fastigheter, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden och GretaBo som kommer att få bygga Strömnäsbacken 2 i Piteå– en fortsatt stadsutveckling österut. Det innebär att 400 nya bostäder med olika upplåtelseformer samt ett nytt centrumområde ska byggas de närmaste åren.

Mellan mitten av december och mitten av februari har kommunen haft ute en utökad intresseanmälan för bebyggelse på tre områden av Strömnäsbacken etapp 2, inklusive stadsdelscentrum.

Intresset för att bygga i området har varit stort där det totalt har kommit in tre intressenter för delområde A, åtta för delområde B och fyra stycken för delområde C.

Efter utvärdering har kommunen beslutat att gå vidare med:

Delområde A: BD Fastigheter – planerar för ca 130 hyresrätter

Delområde B: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden – planerar för ca 120 hyresrätter/äganderätter

Delområde C: GretaBo – planerar för ca 150 bostadsrätter/hyresrätter

Arbetet med detaljplan startas under våren 2022 och planerad byggstart är inom tre år. Beskrivning av de vinnande förslagen finns på pitea.se, se länk.

– Det känns jättekul! Det här innebär att vi har 400 nya bostäder på gång på Strömnäsbacken om cirka tre år, det blir ett bra komplement till de bostäder som finns idag, säger Jessica Nilsson, samhällsutvecklare.

Ett område för alla

Strömnäsbackens läge är unikt, med fem minuters cykelfärd till stadskärnan, ett stenkast till golf- och padelbana samtidigt som skogen och vattnet finns runt hörnet.

– Vi ambition är att utveckla ett nytt område med attraktiva bostäder och där människan är i fokus. Det blir en blandad bebyggelse med varierande upplåtelseformer och boendekostnader, där människor med olika socioekonomisk situation ska kunna bo. Det skapar förutsättningar för Piteås fortsatta utveckling, säger Florian Steiner, stadsarkitekt.

Det finns en tydlig strategi för det nya området. Här är vardagslivet enkelt och det är lätt att leva hållbart – hållbart för både individ och samhälle, för vår miljö och för alla människor som bor i området. Området ska vara ett gott exempel på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhällsbyggande.

– Piteå kommuns mål att bli Sveriges barnvänligaste kommun ska också märkas i det nya området. Området skapas med social sammanhållning, delaktighet och tanken om att vi alla kan bidra till en hållbar framtid som röd tråd, säger Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande.

Naturen prioriterad

Nyligen genomfördes en dialog som handlade just om den fortsatta utvecklingen i området. Cirka 414 personer har svarat och många är positiva till utvecklingen och kan tänka sig att bo här i framtiden, men det har också framkommit oro för att natur och skog ska försvinna. Inom kort publiceras resultatet av dialogen på pitea.se.

– Det naturnära läget är områdets största fördel, så att behålla naturen och närliggande rekreationsområden är en hög prioritet i utvecklingen av det nya området, säger Jessica Nilsson, samhällsutvecklare.

Utöver delområde A-C planerar PiteBo sitt nästa elevbygge på området – fyra huskroppar med åtta lägenheter per hus. Preliminär byggstart är 2026

Dessutom planerar Piteå kommun för ytterligare ett bostadsområde i anslutning till Strömnäsbacken 2, Pitholmshöjden. När Strömnäsbacken och Pitholmshöjden är färdigbyggt år 2030 kommer det att ge plats åt cirka 600 bostäder för cirka 1000 – 1400 invånare.