Nyheter

Först i världen med stadsmöbler som gynnar svenskt skogsbruk utan kalhyggen

Möbeltillverkaren Soma Design har i samarbete med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat en helt unik stadsmöbel, både när det kommer till design och val av trä. Med möbeln Soma Forest vill Soma Design hjälpa till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Det är inte endast den biologiska mångfalden och våra ekosystem som hotas av dagens skogsbruk, utan också klimatet. Kalhyggen skapar stora utsläpp av koldioxid och metan när kolet i marken som växtligheten har bundit frigörs.

Men det finns andra sätt att bruka skog på, kalhyggesfritt naturnära skogsbruk till exempel. I korthet innebär det att man skapar produktionsskogar som är så lika naturen som möjligt. Skötseln av skogen anpassas till lokala förhållanden med fokus på att plockhugga eller skapa mindre luckor där man tar ut färre men äldre träd, som dessutom är värda mer än de från kalhyggesbruk. Detta bidrar till variationsrika skogar som blir mer motståndskraftiga mot storm, brand, insektsangrepp, torka och sjukdomar.

Soma Design utvecklar möbler för offentliga utemiljöer och har en tydlig vision om att bidra till mervärden för människor och natur, genom nytänkande möbler som fyller tomrum i marknaden. Tanken om en möbel från hyggesfris skog väcktes för ett par år sedan, och när företaget Plockhugget meddelade att de kunde erbjuda virke med ett Naturnära skogsbruks certifikat kändes genomförandet enklare. Men det var först när landskapsarkitekten och formgivaren Marie Oldfeldt fick frågan om att rita den som arbetet tog fart på riktigt under hösten 2021.

– För att nå klimatmålen 2030 så behöver vi bland annat bygga mer av trä. Samtidigt minskar beståndet av våra naturskogar och ersätts av monokulturer. Jag vet inte svaret på hur vi kan lösa kampen om skogen, men jag tror på att lösningen ligger i förändring, att vi måste hitta nya vägar. En sådan väg kan vara att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning, genom plockhuggning i stället för kalhuggning. Ingen kan göra allt men alla kan göra lite och Soma Forest är vårt bidrag, säger Camilla Wangen, VD på Soma Design.

Möbeln Soma Forest är speciell på flera vis, inte bara för att den gynnar hyggesfritt skogsbruk, den har också en unik design och funktion. Med sitt rena och tydliga formspråk har den en given plats såväl i urban kontext som i gröna parkrum. Möbeln bjuder in till att krypa upp och vända sig mot varandra och dela hemligheter, fälla upp laptopen, vänta på någon eller sträcka ut på ryggen en stund.

– När jag fick frågan av Soma Design att skapa en möbel av trä från hållbart skogsbruk så kom den med extrautmaningen att möbeln samtidigt skulle underlätta för unga tjejer att ta mer plats i det offentliga rummet. En sådan utmaning kan man inte annat än älska! säger Marie Oldfeldt, Landskapsarkitekt LAR/MS.

– Formgivningen är inspirerad av människans relation till skogen och allt den erbjuder, från brasved och byggmaterial till vila och rekreation. En modern tolkning av ljugarbänken vid förstukvisten till ett småländskt torp, där man möttes och bytte tankar efter en arbetsdag i skog och mark – det där nära samtalet som också är så typiskt för hur tjejer umgås. Jag lät bänken få generösa höga gavlar med skön lutning, som en invitation till att ta i anspråk på sitt eget sätt. Gavlarna blir ryggstöd eller armstöd och är med sin rundade form även bekväma att luta sig mot stående. Här finns inga regler, fortsätter Marie Oldfeldt, Landskapsarkitekt LAR/MS.

– Med rena enkla former och dimensioner blir möbeln solid och kraftfull i sitt uttryck och det homogena träet redovisar tydligt möbelns ursprung – det fullväxta och utvalda trädet med sina unika kvistar och ådringar.

– Möbeln landar på lätta stålfötter och skyddas på så sätt från markfukten samtidigt som den får ett elegant lyft i formen.
Min förhoppning är att få se alla modeller och färger användas och kombineras på olika sätt, som ett bidrag till mångfald i det urbana rummet, avslutar Marie Oldfeldt, Landskapsarkitekt LAR/MSA.

Marie driver Oldfeldt Landskap & Form AB i Linköping, samt arbetar under varumärket MOLD även som formgivare och keramiker.