Nyheter

Grönklassad skola får grön tillbyggnad

Text: Martina Nyhlin

Vid kanten av Årstaskogen i Stockholm ligger Skanskvarnsskolan – en F-6-skola som ritades 1945 av arkitekt Paul Hedqvist. Nu byggs skolan till för att rymma bland annat högstadium och fullstor idrottssal. Den nya byggnaden kommer certifieras i Miljöbyggnad silver.

– Vi bygger alla våra nybyggnationer med kraven i Miljöbyggnad silver. Det handlar både om att vi vill bygga med mindre fossila utsläpp, men också om att det här är en miljö där barn ska vistas och där det inte bör finnas farliga ämnen, säger Helene Logren, projektledare hos byggherren Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB.

Den nya byggnaden ska samlas med grönklassade Skanskvarnsskolan och har gestaltats med tegelfasad för att smälta in på skolområdet. Idrottshallen kommer att användas både dag- kvällstid och helger, först av skolan och sedan av idrottsföreningar. Det är en fullstor idrottshall som byggs.

Certifieringen Miljöbyggnad finns i tre nivåer, där brons egentligen är en garanti att de krav som ställs i BBR uppfylls, medan kraven i silver och guld höjer ribban väsentligt. Skanskvarnsskolan har certifierats i silver.

– Totalt är det 16 parametrar vi jobbar med i Miljöbyggnad. Och lägger vi oss faktiskt på guldnivå inom legionella, fuktsäkerhet, radon, solvärmelast, och termiskt klimat under sommaren, säger Helene Logren.

En välgjord projektering är mycket viktig för att en miljöcertifiering ska kunna genomföras. I projektet har Coordia Consult AB anlitats för detta uppdrag. Utmaningarna för dem har bland annat varit att hitta rätt sakkunniga som kan få ihop alla krav som ställs. Vissa parametrar krockar nämligen lite.

–Vad gäller skolor är det svårt att uppfylla både dagsljuskravet i lärosalarna och termiskt klimat. På sommaren vill man ha så små fönster som möjligt för att minska solvärmelaster, men ska man klara dagsljuskraven måste man ha stora fönster. Då får man lösa det på annat sätt, dagsljusinsläppet måste prioriteras men vi kan addera ventilationslösningar som kyler temperaturen, säger Thomas Sandin, projektledare på Coordia AB.

Idrottshallen är en annan utmaning, där vill man ha ljust och fint men inte bli bländad.

Ella Bringle är projektledare hos Arcona, som är entreprenör i projektet. Är projekteringen väl gjord är det inte svårare än vanligt för entreprenörerna att bygga miljöcertifierat hus, menar hon.

– Om projekteringen har utförts väl och vi bygger som de har ritat så blir det bra, men det kräver förstås att vi är noga med alla tätningar och detaljer, säger hon.

En miljösamordnare har följt hela bygget. En viktig del i projektet har varit att alla material ska vara godkända i byggvarubedömningen.

– Det är ganska mycket jobb för oss och våra underentreprenörer att följa upp materialen och hantera avvikelser när det inte går att undvika vissa material, säger hon.

Arcona har också jobbat med kartläggning av hur mycket bränsle som används i projektet, något som tar sin lilla tid.

Ella Bringle tycker att de krav som ställs i miljöcertifiering börjar bli en självklarhet.

– I de flesta fall har beställaren krav på vilken miljödatabas som skall användas och i många fall även certifieringskrav. I de fall det saknas, ska Arcona ändå registrera produkter, material och dess placering i Sunda Hus, säger hon.

Nybyggnationen pågår fram till sommaren 2022, sedan är tanken att elever ska flytta in i de nya lokalerna så den gamla skolan kan renoveras.

– Vi räknar med att alla byggnationer ska vara klara 2023, när sen högstadiet kan öppnas är det skolan som bestämmer, säger Helene Logren.

Bild: Arcona

Fakta:
Tidplan: December 2019- juni 2022
Byggherre: Skolfastigheter i Stockholm AB SISAB
Generalentreprenör: Arcona AB
Projektör: Coordia AB. Arkitekt skiss: Stadion Arkitekter AB
Kostnad: 215 Mkr