Nyheter

Andra byggfasen på Haugesunds sjukhus

Tillsammans med Metier OEC och Momentum Arkitekter har Norconsult vunnit uppdraget för «Rådgivningsgrupp för ByggHaugesund2020», andra byggskedet. 

Uppdraget innebär initialt genomförandet av ett förprojekt relaterat till byggskede två, en investeringsåtgärd på nästan 1 miljard norska kronor som omfattar en tillbyggnad på mellan 5 000 och 6 000 kvadratmeter, samt ombyggnad på mellan 10 000 och 15 000 kvadratmeter.

– Vi ser fram emot att arbeta med projektet utifrån ett mål att skapa en bra helhet genom fortsättning från byggskede ett, med en bra kombination av nybyggnation och ombyggnad, säger projektledare Kolbjørn Haaland från Norconsult.

– Erfarenheterna från byggskede ett är något vi vill bidra till att ta med i arbetet med byggskede två, kommenterar arkitekt Erik Kverndal i Momentum Architects 

– Vi är mycket glada över att ha ett team som representerar både god kontinuitet från byggskede ett och nya krafter genom bland annat Norconsult AS. Dessutom har vi tagit med flera som finns i närområdet, säger Svein Petter Raknes, chef för Helsebygg i Metier OEC. 

Förutom sjukhusmiljön på huvudkontoret i Sandvika är även Norconsults kontor i Haugesund, Stavanger och Tønsberg involverade.