Nyheter

Närkes äldsta kyrka får nytt församlingshem, nytt växthus och en utökad parkering

Text: Niclas Svensson

Under 2021 har 1100-talskyrkan i Hovsta – en av Närkes äldsta, fått nytt församlingshem, nytt växthus och en utökad parkering. Därtill har under senare år skett förbättringar av energisystem med solpaneler och andra miljöåtgärder.

– Vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Björn Ingemarsson, kyrkorådets ordförande.

En ursprunglig del av Hovsta kyrka är uppförd så tidigt som på 1100-talet, då det pågick en beundransvärd dåtida ”byggboom” runt om i landet. Överallt uppfördes kyrkor när den nya trosuppfattningen fick fäste och kristnandet blev en del av allas vardag.

Den vackra kyrkan i Hovsta är en del av Axbergs församling och ligger på slätten vid Lillån ungefär fem kilometer norr om Örebro och samtidigt fyra kilometer söder om själva samhället Hovsta.

– Ja själva samhället Hovsta flyttades under 1800-talet när järnvägen kom till i bygden, berättar Björn Ingemarsson. Men kyrkan flyttade man förstås inte på, tillägger han.  

Kyrkans nuvarande utseende har tillkommit genom en rad om- och tillbyggnader, varav den senaste var en utbyggnad av sakristian i början av 1950-talet. Till de allra äldsta delarna hör tornet, som kallas för ”Närketorn” och uppvisar likheter med andra medeltida kyrkor i trakten som Gällersta och Mosjö kyrkor.

Nu har det skett en modernisering av verksamheten, där ett nytt ändamålsenligt församlingshem blivit uppfört och som invigdes i december 2021. Därtill ett nytt växthus med intilliggande, utökad trädgårdsdel med goda odlingsmöjligheter.

– Tanken är att bland annat att försörja caféverksamheten med fräscha grönsaker, säger Björn Ingemarsson.

Fokus på hållbarhet

Genom att skolan ligger intill kyrkan, har antalet parkeringar fram till nu varit för få. Nu utökas parkeringen vid kyrkan med fler platser.  Utöver det som genomförts under 2021, så har Axbergs församling och Hovsta pastorat under senare år vinnlagt sig om att se till att jobba med för kyrkan viktiga frågor som miljö- och klimat. Pastoratet består utöver församlingen i Axberg, också av Glanshammars församling. Pastoratet har att hantera åtta äldre kyrkor.

– Generellt ligger hållbarhets- och tillgänglighetsfrågor högt på prioriteringslistan, säger Björn Ingemarsson.

En satsning med mottot ”En kyrka för alla” har också handlat om tillgänglighetsanpassning, och även kyrkbänkar har ersatts med ”lösa” stolar, vilket öppnat upp kyrkorummet. Detta har skapat en flexibel verksamhet, och det har förbättrat möjligheterna att anordna möten, evenemang och mer ändamålsenliga aktivitetsmöjligheter för församlingsbor i alla åldrar, inte minst barn och ungdomar.

Fakta:
Beställare: Axbergs församling, Hovsta pastorat.
Huvudentreprenör: Brixly AB 
Arkitekt: Arkitekt och Byggnadsvård i Örebro AB