Nyheter

Journalister som bygger hus – är det möjligt?

Ja nu står mediahuset ETC’s första egenutvecklade bostadshus på plats i Västerås. Klimatpositiva, arkitektoniskt genomtänkta och finansierade genom crowdfunding sticker de ut på den svenska bostadsmarknaden. Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2022. Det är de 18 bästa byggprojekten i Sverige, slutförda under 2021, som gör upp om titeln.

Byggbranschens nyhetstidning Byggindustrin sammanfattar projektet såhär i sin nomineringsartikel:

”Mediahuset ETC har många strängar på sin lyra med solcellsparker och mobilförsäljning, så när idén att bygga klimatpositiva hus kom upp var det inte ovant att testa något nytt. ETC bildade ett entreprenadbolag och underentreprenörer upphandlades. Husen i Västerås byggs i trä och är mycket energisnåla, de uppfyller FEBY 18 Guld. Betongen som används i grunden är klimatförbättrad till 50 procent och solceller bidrar med mer energi än vad som används i fastigheterna”.

Läs hela Byggindustrins nomineringsartikel om Klimatpositiva journalisthuset i Västerås här: https://www.byggindustrin.se/byggprojekt/arets-bygge/klimatpositivt-journalisthus-pa-plats-i-vasteras/

Entreprenör: ETC Byggentreprenad
Beställare. ETC Bygg
Hyresgäst: ETC Bygg
Arkitekt: Kaminsky
Projektkostnad: 93 miljoner kronor
Entreprenadform: Totalentreprenad

Läs hela Byggindustrins nomineringsartikel om Klimatpositiva journalisthuset i Västerås här: 
https://www.byggindustrin.se/byggprojekt/arets-bygge/klimatpositivt-journalisthus-pa-plats-i-vasteras/