Nyheter

Lunds nästa tillväxtområde

Science Village ligger mellan forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och binds genom det så kallade Kunskapsstråket ihop med andra kunskapsintensiva verksamheter som Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus, LTH och Ideon Science Park.

Kunskapsstråkets fysiska länk är den nyligen etablerade spårvägen som går från Lund C, genom Ideon Science Park och vidare ut till Science Village – en resa på cirka 10 minuter.

Ett naturligt komplement till Ideon Science Park

Här planeras faciliteter för forskningsintensiva innovationsbolag från hela världen, och en större etablering av Lunds universitet. Området erbjuder en unik närhet till forskningen på universitet, MAX IV och ESS och till det sedan många år etablerade regionala innovationssystemet som erbjuds via Ideon Science Park, ett stenkast bort.

–  Science Village är ett naturligt komplement till Ideon Science Park, menar Maria Ivarsson, som är regionchef på Wihlborgs i Lund. Vi har en stor efterfrågan från företag som vill flytta in och nyttja innovationskraften och talangerna i området. Därför är det naturligt att titta på områden tätt intill, som Science Village, där vi har mark och byggrätter och där det finns ett högt innovationsfokus.

–  Planen för Ideon har hela tiden varit att växa med företagen och samla de bästa talangerna, fortsätter Maria. Med tanke på hur Ideon har vuxit sedan 1983, från en åkermark till över 17 fastigheter, skulle man kunna tänka sig att Ideon och Science Village i framtiden kommer att växa ihop.

Oatly väljer Science Village

Ett av de företag som valt att etablera sig i Science Village är Oatly, som flyttar in i fastigheten Space under 2023. Space, som ligger precis vid Rydbergs torg och spårvägshållplatsen, blir ett innovationshus med kontor och labbverksamhet för att utveckla framtidens hållbara lösningar.

Klimatforskning, proteinanalyser och nya sorters biomaterial är exempel på forskning som redan nu pågår på MAX IV. I och med Oatlys etablering i området stärks foodtech-profileringen ytterligare.

–  Ett skifte till mer växtbaserad kost är avgörande för att skapa ett livsmedelssystem inom planetens gränser, och havre har stor outnyttjad potential och kan bli en viktig del av lösningen. När vi nu storsatsar på mer forskning om denna gröda är Lund och Science Village en naturlig plats för oss. Forskningsmiljön har världsledande kompetens inom växtförädling och unika instrument för att studera material ner på nanonivå tack vare de internationella projekten ESS och MAX IV. Vi hoppas kunna locka ännu mer global spetskompetens till området, säger Sofia Ehlde, global innovationschef för Oatly och en nyckelperson i företagets utveckling sedan slutet av 90-talet.

Utöver innovationshuset Space har Wihlborgs ytterligare en byggrätt precis vid Rydbergs torg och spårvägshållplatsen på Science Village.

Bredvid Space bygger man Spektra – ännu en spännande fastighet med fokus på hållbarhet och medarbetarnas välbefinnande, som kommer rymma både kontor och labbverksamhet.

–  Science Village betyder väldigt mycket för oss på Wihlborgs eftersom vi har ett stort och långsiktigt engagemang här på området. Vi var till exempel med under uppförandet av MAX IV och är fortfarande engagerade i dess utveckling, avslutar Maria Ivarsson.