Nyheter

Fastighetsbolaget Hoivatilat tecknar avtal med Raoul Wallenbergskolan för ”skolan mitt i byn” i Källberga

Fastighetsbolaget Hoivatilat har tecknat avtal med Raoul Wallenbergskolan för ”skolan mitt i byn” i Källberga, Nynäshamn.

Arbetet med det idylliska bostadsområdet Källberga, strax norr om Nynäshamn, fortskrider enligt planerna. Fullt utbyggt kommer naturnära Källberga att rymma 600-700 bostäder. Området har högt uppsatta sociala och ekologiska ambitioner. Det är samhällsfastighetsbolaget Hoivatilat AB som ansvarar för uppförandet av Källbergas förskola, skola och idrottshall. Skolan riktar sig mot elever från förskoleklass till åk 6 med beräknad start 2023/2024.

I dagarna stod det klart att Hoivatilat tecknat hyresavtal med Raoul Wallenbergskolan. Raoul Wallenbergskolan opererar idag 14 förskolor och grundskolor, varav huvuddelen är belägna i och kring Stockholmsområdet.

– Ambitioner avseende både byggnation och val av operatör för skolverksamheten är, som alltid när vi är involverade, mycket högt ställda, säger Hoivatilats VD Maria Frid. Det är av yttersta vikt att skoloperatören delar vår vision om långsiktighet och kvalitet, då skolverksamheten är central för utvecklingen av nya bostadsområden. Därför är det enormt positivt att nu kunna tillkännage att vi nått en överenskommelse som innebär att det blir Raoul Wallenbergskolan som kommer att ansvara för skolorna i framtidsboendet Källberga.  

– Vår mission är att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev, förklarar Eva Arfwedson, vice VD på RWS. Raoul Wallenbergskolorna ska vara Skolan mitt i bynoch utgöra mötesplatser för både barn, ungdomar och vuxna samt fungera som en positiv kraft i det omkringliggande samhället. I de förberedande samtalen med Maria Frid och övriga representanter för Hoivatilat har det stått tydligt att vi helt och hållet delar syn på hur den här typen av verksamhet ska drivas. Så vi ser mycket fram att vara en del av Källberga. 

– Vi är väldigt glada över att det blir den erfarna och välmeriterade Raoul Wallenbergskolan som kommer att driva skolan i Källberga.Vi vill även gratulera Hoivatilat, som kommer att äga och uppföra själva skolbyggnaderna, till detta långsiktiga samarbetet, avslutar Fanny Sachs från Källberga Mark AB. 

OM KÄLLBERGA
Källberga är ett nytt naturnära bostadsområde i Nynäshamns kommun med högt satta ekologiska och sociala mål. Källberga utformas från den kuperade och omväxlande naturen för att harmonisera och skapa varierande boendekvarter och mötesplatser, där landsrummet tas tillvara på och återspeglas i gestaltningen. De första bostäderna beräknas stå inflyttningsklara under 2023.