Nyheter

Bygger kvarteret Aries i Karlastaden

Fastighets AB Balder och Serneke bildar ytterligare ett gemensamt utvecklingsbolag i joint venture för att fortsätta samarbetet i Karlastaden, Göteborg. Den här gången är det kvarteret Aries i Karlastaden med cirka 190 lägenheter som JV-bolagen ska utveckla.

Kvarteret Aries omfattar cirka 15 000 kvadratmeter BTA. På fastigheten planeras för bostäder på cirka 9 500 kvadratmeter BOA, 190 lägenheter med bostadsrätt och kommersiella lokaler omfattar cirka 2 000 kvadratmeter LOA. Byggnaden kommer enligt planerna att få upp till 12 våningar.

– Planeringen och byggnationen av Karlastaden går enligt tidsplan och vi ser en efterfrågan som stärker oss i att gå vidare i samarbetet med Serneke. Tillsammans vill vi ytterligare utveckla ett av Nordens mest spännande fastighetsutvecklingsprojekt, säger Erik Selin, VD på Fastighets AB Balder.

Det underliggande fastighetsvärdet i JV-bolaget, som Balder förvärvar 50 procent av, uppgår till cirka 210 miljoner kronor. Balder kommer att erlägga köpeskillingen genom delbetalningar under projektets genomförande.

– Vårt framgångsrika samarbete med Balder fortsätter och jag är glad att kunna fortsätta utvecklingen av Karlastaden ihop med en partner som vi känner väl och som delar vår vision med stadsdelen, säger Ola Serneke, VD för Serneke Invest. 

Projektering av kvarteret har påbörjats och byggstart för mark- och grundläggningsarbeten är planerad till 2022. Kvarteret Aries beräknas enligt nuvarande plan stå klart under första halvåret 2025. Serneke kommer att vara totalentreprenör för byggnationen som har ett beräknat ordervärde om cirka 350 miljoner kronor. Ordervärdet inkluderas i orderingången vid ingånget entreprenadavtal.

Fakta Karlastaden

Karlastaden består av totalt åtta kvarter, inklusive Karlatornet som blir Nordens högsta hus. Stadsdelen omfattar totalt cirka 2 000 bostäder, handel, kontor och samhällsservice som skola, vård och omsorg.

Detta pågår i Karlastaden just nu:

Full produktion pågår i Karlatornet, där Serneke är hälftenägare, och har nu nått till 30 våningar av sina totala 73 våningar. Kärnan i tornet har passerat 100 meters höjd.

Utveckling av de tre byggnaderna Callisto, Lynx och Virgo pågår i ett joint venture mellan Balder och Serneke.

Byggnation pågår i kvarteret Capella för Hemsö och Tosito där bostäder, kommersiella lokaler och utbildning kommer att inrymmas. 

Foto: Kasper Dudzik