Nyheter

HSB utvecklar bostadsrätter i centrala Skellefteå

HSB köper mark i Skellefteå i syfte att utveckla bostadsrätter i centralt läge. Förvärvet utgör del av fastigheten Polaris 8 som ligger på detaljplanerad mark och möjliggör utveckling av cirka 110 bostadsrätter. Säljstart för bostäderna sker preliminärt hösten 2022.

HSB köper en del av fastigheten Polaris 8 av Diös och tillträde sker sommaren 2022. Marken är detaljplanerad och därmed byggklar. Med en total byggrätt om cirka 8 500 kvm räknar HSB med att bygga cirka 110 bostadsrätter i två flerbostadshus, som även får lokaler i gatuplanet.

– Den snabba försäljningstakten i aktuella HSB brf Guldläge visar att det finns mycket stor efterfrågan på nybyggda bostadsrätter i Skellefteå, säger Mattias Lundström, vd HSB Norr. I och med markköpet i Polaris 8 kommer vi att kunna erbjuda ännu fler bostäder till bosparare, medlemmar och övriga intresserade.

De kommande bostäderna får ett mycket centralt läge strax intill Stora torget och granne med nya Sara kulturhus.

– Så mycket närmare centrum med service, kommunikationer och kultur går det knappast att bo, säger Mattias Lundström, vd HSB Norr.

Säljstart av lägenheterna planeras till hösten 2022, med preliminär inflyttning hösten 2024.