Nyheter

Nu tas nya bageriet i Älvsbyn i drift

Nu återupptar Polarbröd produktionen i det nya bageriet i Älvsbyn efter fjolårets brand. Samarbetet mellan Polarbröd och Schneider Electric är långsiktigt och bygger på innovativa lösningar och framtidssäkrad teknik för driftsäker elförsörjning, smart fastighetsautomation och energieffektivisering både idag och framåt.  

När det gäller kraftförsörjning levererar Schneider Electric allt som behövs från ställverk till vägguttag. Hittills har Schneider Electric bland annat installerat ett nytt SCADA-system för värme, kyla, ventilation, avfuktning och belysningsstyrning samt energiuppföljning. Samarbetet har även bidragit till speciallösningar med integrering av tredjepartsprodukter och system samt signalöverföring mellan fastighetssystem och processystem.

– Det är en utmaning att förutse och förbereda vad som kommer vara aktuellt om fem år och konstruera smart och flexibelt för utveckling och komplettering – något vi tycker att vi lyckats bra med hittills. En annan spännande utmaning är att hjälpa Polarbröd att på sikt kunna bryta ner all data så att vi får fram kostnad och energianvändning ända ner på polarkakenivå, säger Viktor Nordin, senior projektledare på Schneider Electric.

Hållbar produktion

Ett prioriterat hållbarhetsområde för Polarbröd är just effektivisering av energi – vilket också är ett av Schneider Electrics specialistområden. Med IoT-plattformen EcoStruxureTM Building Operation säkerställs energiuppföljning, övervakning, driftoptimering och flexibelt handhavande av anläggningen i realtid. Plattformen är öppen, säker och skalbar för att möta framtidens industri- och fastighetsbehov. Flera anläggningar kan kopplas upp till samma system i framtiden om och när behovet skulle uppstå – utan att nya kablar behöver dras.

Ett lysande samarbete

Efter flera månaders projektering, tekniska detaljer och idrifttagningar står det klart att ett gott samarbete har varit en av flera framgångsfaktorer.

– Samarbetet har fungerat klockrent. Tydlig och ärlig kommunikation skapar förtroende. Expertis, ordning och reda och effektivt jobb – vi är mycket nöjda, säger Anders Berglund, beställare och driftchef på Polarbröd.