Nyheter

NCC bygger kontor i trä åt danska Byggnadsstyrelsen

NCC har tecknat avtal om att bygga ett nytt statligt kontorsnav åt Byggnadsstyrelsen i Odense, Danmark. Det nya kontoret blir en träbyggnad i sex våningar om cirka 31 000 kvadratmeter med fokus på hållbarhet. Ordervärdet uppgår till cirka 880 MSEK.

NCC och Byggnadsstyrelsen tecknade kontrakt redan i juli 2021 och nu har projektets finansiering också fått godkänt av Folketingets finansutskott, vilket verkställer kontraktet.

‒ NCC har ett starkt erbjudande, och vi ser väldigt mycket fram emot samarbetet. Det här är ett spännande projekt där både vi, NCC och resten av byggbranschen kan få värdefull erfarenhet av och som kommer att bilda ett modernt ramverk för statliga arbetsplatser i Odense, säger Signe Primdal Lyndrup, biträdande chef, Byggnadsstyrelsen.

En stor anledning till att NCC tillsammans med C.F. Møller Architects och MOE vann uppdraget var det arkitektoniska förslaget som parterna presenterade. Utöver kraven på funktionalitet och flexibilitet var ett avgörande krav i projektet att den bärande konstruktionen skulle vara av trä.

– NCC har uppfört flertalet byggnader i trä runt om i Norden och det var en avgörande erfarenhet för det här uppdraget. Byggnadsstyrelsens nya kontor är ett mycket intressant projekt och en milstolpe för utvecklingen av hållbara lösningar i den danska byggbranschen. Vi ser fram emot att börja bygga, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Projektet kommer att genomföras med stort fokus på att minimera miljöpåverkan i samband med själva byggnationen och även för den efterföljande driften, bland annat genom att minimera energiförbrukningen.

Arbetet inleds i början av 2022 och projektet förväntas vara färdigbyggt i slutet av 2025.

Uppdraget är en totalentreprenad. Ordervärdet uppgår till cirka 880 MSEK och orderregistreras i fjärde kvartalet 2021 i affärsområde Building Nordics.

Foto: C F Møller Architects Aesthetica