Nyheter

Rådhustorget i Piteå invigt efter ombyggnation

Under söndagen invigdes Rådhustorget i Piteå efter en ombyggnation som genomförts med anledning av jubileumsåret. Den pampiga granen skapade julstämning, glöggen värmde folksamlingen och invigningstalet blickade tillbaka och framåt i tiden. Nu är även Rådhustorget redo för ytterligare 400 år.

Det var kyligt när torget skulle invigas under söndagen, men stämningen var god bland de som sökt sig till torget. Kommunalråd Patric Lundström stod för invigningstal och bandklippning, medan stadsarkitekt Florian Steiner berättade om det unika torget och om den genomförda ombyggnationen.

Rådhustorget är Piteås äldsta formade plats och ett av de två bevarade 1600-tals torg i Sverige med slutna hörn. Torget, som är omgiven av vackra 1800-tals trähus, präglar Piteås som småskalig trästad. Torget är en av Piteås främsta kulturmiljöer.

Innan ombyggnationen var Rådhustorget en plats i staden som inte har utnyttjat sin potential. Passerande trafik samt bil- och cykelparkering har präglat torget. Det fanns en känsla av att ”Staden tar slut här”.

Inför jubileumsåret 2021 när Piteå firar 400 år startade ett arbete med att utveckla Rådhustorget till ett attraktivt och levande torg med restauranger och caféer – ett torg främst för människan.

– Det känns skönt att vi är klara. Nu hoppas vi att både pitebor och besökare lockas till torget för umgänge, avkoppling och för att njuta av den historiska miljön. Torget är på god väg att bli stadens vardagsrum, säger Florian Steiner, stadsarkitekt.

Ökade möjligheter för evenemang

Redan 2018 genomfördes en medborgardialog för att ge handlarna, fastighetsägarna och allmänheten möjligheter att komma med synpunkter och önskemål utifrån tre förslag. Det var förslaget från White arkitekter som vann och blev utgångspunkten för förändringen.

Ombyggnationen genomfördes i etapper under 2020 och 2021, vilket bland annat inneburit ny stenbeläggning, ny belysning samt nya möbler och sittytor.

Rådhustorget är idag ett gångfartsområde. Det betyder att bilar får köra på hela torgets yta med gånghastighet, men gående har alltid företräde. Varken bilar eller cyklar får längre parkeras på torget. Dessutom är el och vatten framdraget vilket underlättar vid aktiviteter och evenemang på torget.

– Nu finns det stora möjligheter att anordna olika arrangemang på Rådhustorget, även den förändrade trafiksituationen bidrar till det, säger stadsarkitekten.

Projektet var en del Piteå kommuns arbetet med att utveckla stadsmiljön.