Nyheter

Skanska tecknar hyresavtal med Telia för deras danska huvudkontor

Skanska har tecknat ett 8-årigt hyresavtal med Telia om totalt cirka 6 000 kvadratmeter i kontorshuset Nest45 i Ørestad City, Köpenhamn, Danmark. I och med denna uthyrning är byggnaden till cirka 90 procent uthyrd.

Telia flyttar in i sina nya lokaler i november 2022. Kontorshuset är beläget 50 meter från närmaste tunnelbanestation och har cykelavstånd till Köpenhamn. Sammantaget omfattar uthyrningen kontorsytor om cirka 6 000 kvadratmeter samt 140 parkeringsplatser under mark.

Projektet, som är under uppförande, planeras vara färdigställt under hösten 2022 och kommer att bli miljöcertifierat enligt DGNB guld.

I byggnaden har Ibis Styles sedan tidigare hyrt ytor för ett hotell om 186 rum. I en intilliggande byggnad, som också utvecklats av Skanska i den första fasen av projektet, hyr Sweco Danmark lokaler för sitt huvudkontor.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020.