Nyheter

Möller Arkitekter nominerade till Lunds stadsbyggnadspris

För stadsbyggnadspriset 2021 har LKF nominerat Möller Arkitekter för nybyggnationen av det helt nya kvarteret Kryptan i Södra Sandby. Med kvarteret har LKF varit en aktiv part utveckling av Södra Sandbys centrum med 50 nya lägenheter med hyresrätt, lokaler för ett nytt bibliotek, en ny stor vårdcentral, en restaurang och en frisör.

I Södra Sandby som ligger knappt en mil öster om Lund, bor cirka 7000 invånare. Det gör det till Lund kommuns näst största tätort. Här har LKF tillsammans med Möller Arkitekter utvecklat tätortens centrum med 50 nya hyresrätter. Kvarteret har ett modernt uttryck samtidigt som arkitekten har tagit med traktens traditionella material och inspiration från de kulturhistoriska värdena. Bland annat har en fin tegelvägg från en tidigare verkstad bevarats.

I projektet ingår även tio servicelägenheter till Vård- och omsorgsförvaltningen i Lund kommun.

Antal lägenheter: 50 hyreslägenheter, vårdcentral, servicebostäder och bibliotek

Plats: Cementblandarvägen 2 och 4, Revingevägen 7B

Inflyttning: våren 2021

Beställare: Lunds Kommuns Fastighets AB

Arkitekt: Möller Arkitekter

Totalentreprenör: Litana

Läs mer på lkf.se/kryptan