Nyheter

Fasadtegel tillverkat med biogas levereras till Sveriges första klimatneutrala radhus

I södra Malmö har ett av Skanskas senaste bostadsområden börjat växa fram – Gottorps Hage. Här byggs 40 Svanenmärkta småhus i form av villor, kedjehus och radhus, där radhusen dessutom byggs som de första klimatneutrala radhusen i Sverige.

För att möta Skanskas långsiktiga klimatmål har Skanska Nya Hem gjort flera insatser för att minska projektets klimatpåverkan. Bland annat valde man att klä radhusen med ett unikt fasadtegel från Wienerberger, som tack vare en produktion med certifierad biogas och tre små hål minskar råvaruförbrukningen och CO2-avtrycket markant.

I den populära stadsdelen Bunkeflostrand hittar man bostadsområdet Gottorps Hage. Här byggs just nu 40 småhus, där samtliga hem är Svanenmärkta och har stort fokus på både hållbarhet och låga driftkostnader. Dessutom har man lanserat Sveriges första klimatneutrala radhus.

För att möta de hårda kraven på hållbarhet och miljö, utan att kompromissa med vare sig kvalitet eller säkerhet, valde man att bygga alla hus med trästomme och fasadtegel. Dessutom letade man efter ett klimatanpassat fasadtegel ut till de klimatneutrala radhusen, där Skanska – i samarbete med Beijers specialistavdelning Fasad & Betong – valde ut ett fasadtegel ur serien LESS från Wienerberger, som tack vare en produktion driven av certifierad biogas samt tre hål mitt i stenen minskar materialåtgången och bidrar till att minska det klimatmässiga avtrycket betydligt.

Klimatneutral med klimatförbättrat fasadtegel

Hos Skanska innebär klimatneutralitet att man först minimerar alla utsläpp under produktion och driftskede och sedan kompenserar för oundvikliga utsläpp med förnybar energi. Efter 50 års drift beräknas bostaden att vara klimatneutral. I Gottorps Hage klassas radhusen som klimatneutrala, men ambitionen är att alla Skanskas egenutvecklade bostäder ska vara klimatneutrala till år 2030. Jessica Andersson, projektutvecklare på Skanska Nya Hem, förklarar:

– Alla hus i Gottorps Hage har en grön profil. De är Svanenmärkta och byggs med klimatsmarta lösningar. Vårt mål är att alla egenutvecklade projekt ska vara klimatneutrala till 2030 och då måste man börja någonstans. Därför siktade vi in oss på att göra radhusen till Sveriges första klimatneutrala radhus. Här tittade vi på varje detalj för att minska utsläppen, och Wienerbergers klimatanpassade fasadtegel är en av åtgärderna för att komma ner i utsläpp. Vi utrustar dessutom alla radhus med egen solcellsanläggning för att minska driftåtgången och driftkostnaden för slutanvändaren, samt för att generera förnybar energi.

– Klimatfrågan är otroligt viktig för oss på Skanska, och åtgärderna på radhusen i Gottorps Hage är ett första steg för att vi ska kunna nå våra högt uppsatta klimatmål. Husen är byggda med hållbarhet och miljö i åtanke och därför valde vi att klä dem med ett fasadtegel från den miljövänliga serien LESS, berättar Jessica Andersson.

Ett tryggt material

Tillsammans med Skanska, blev Beijer Byggvaruhandels specialistavdelning Fasad & Betong involverade tidigt i processen att hitta det fasadtegel med så lågt CO2-värde som möjligt till projektet. Efter att ha skannat marknaden och leverantörer landade de i fasadtegel från Wienerberger – från serien LESS. Mikael Liljenfors, specialist inom Beijers specialistavdelning Fasad & Betong, berättar:

– Det unika med fasadteglet LESS från Wienerberger är att det har tre hål mitt i stenen, vilket bidrar till att tillverkningen kan göras betydligt mer CO2-neutral. Deras produktion drivs också av 100% certifierad biogas, som i produktionen ger en reduktion av CO2 på 60–80 procent jämfört med traditionellt slaget fasadtegel, vilket så klart är en viktig fördel. Det är en branschjakt inom området kring hållbarhet där alla leverantörer jobbar hårt framåt. Det här är helt avgörande för leverantörerna att kunna leva upp till och det ska bli spännande att se vad som kommer hända framåt inom området.

Han kompletteras av Jessica Andersson som avslutar:

– I Skåne är man generellt positiv till att bygga med tegel. Det är ett tryggt material och vi känner oss säkra med att jobba med det. Vi letade efter den tillverkaren som kunde leverera en klimatförbättrad tegelsten och som kunde visa det genom de rätta EDP:erna. Så att hitta detta fasadtegel från serien LESS var den sista pusselbiten som fattades innan vi satte igång, det är en av flera åtgärder vi har gjort för att få ner klimatpåverkan för radhusen i Gottorps Hage.