Nyheter

Klar: Nya kyrkan S:t Markus i Vallastaden, Linköping

Få platser i landet har blivit så uppmärksammade för sina satsningar på framtid och hållbarhet som Valla- staden i Linköping. Här står nu en ny kyrka, S:t Markus, färdig – med plats för 450 gudstjänstbesökare.

Det är den Syrisk-Ortodoxa församlingen S:t Markus som står som beställare för kyrkan som utöver gudstjänstlokaler också inrymmer konferenslokaler och ett serveringskök.

– Byggprojektet har gått väldigt smidigt och samarbetet med församlingen har funkat utmärkt, säger Andreas Aldén hos total- entreprenören BC Linköping AB.

Med ungefär 800 medlemmar är S:t Markus församling den största av fyra syrisk-ortodoxa församlingar i Linköping. Huvud- anledningen bakom uppförandet av den nya kyrkan i Vallastaden är kort och gott att församlingen växer och därmed också önske- mål om fler och mer varierade aktiviteter.

Den nya byggnaden har två våningar om totalt 1 050 kvadrat- meter. I bottenplanet återfinns ett modernt serveringskök och en fint utsmyckad kyrksal. Och högst upp återfinns konferensrum och olika verksamhetslokaler. Därtill tillkommer klockstapel och kupol.

Utmaningen har varit att åstadkomma en förening mellan orientalisk kultur och nordisk arkitektur – och den inspirerande lösningen har Göran Göransson, arkitekt hos Tengboms åstadkommit.

– Resultatet inte minst interiört är väldigt välkomnande, säger Andreas Aldén. Och som helhet fungerar verkligen arkitektens ambitioner att förena det moderna med orientaliska inslag.

FAKTA:

Byggherre: S:t Markus Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Linköping

Totalentreprenör: BC Linköping AB

Arkitekt: Tengbomgruppen AB