Nyheter

Slättö och SIBS bygger 4 000 gröna bostäder i Mälardalen och Stockholm

I dag offentliggörs den första affären i Slättö Sveaviken Bostad – ett joint venture till lika delar ägt av Slättös kommande fond Slättö Value Add II och SIBS dotterbolag Sveaviken Bostad.

Affären omfattar åtta projekt om 1 700 lägenheter i Storstockholm och Mälardalen med ett färdigställt värde om cirka 5 miljarder kronor.

Den 23 augusti i år meddelade parterna att man ingått avsiktsförklaring att bygga upp till 4 000 hyreslägenheter inom ramen för ett nytt JV. I dag bekräftar parterna att ett gemensamt bolag har startats och att intentionen därmed fullföljs. Bolagets första affär omfattar cirka 1 700 lägenheter, fördelade över åtta projekt med en geografisk tyngdpunkt i Storstockholm och Mälardalen.

Tack vare SIBS effektiva produktionsprocess förväntas samtliga projekt vara klara inom tre år och bedöms ha ett värde om cirka 5 miljarder kronor vid färdigställande. Samtliga bostäder inom samarbetet möter höga ambitioner inom energieffektivitet och kommer att kunna hållbarhetscertifieras.

– Slättö Sveaviken innebär en fortsättning och fördjupning av ett sedan tidigare mycket välfungerande samarbete mellan oss och SIBS. Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare i och med skapandet av en stor portfölj attraktiva och hållbara bostäder, säger Johan Karlsson, grundare och VD för Slättö.

– Det känns otroligt roligt att vi kommit i mål med detta och vi ser fram emot att jobba tillsammans med Slättö och utveckla alla dessa fina projekt, säger Erik Thomaeus, grundare och VD för SIBS.

Om Slättö

Slättö är en partnerägd förvaltare av alternativa investeringsfonder med fokus på investeringar inom nordiska fastigheter.

Om SIBS

SIBS AB startades 2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen och är nu Nordens snabbast växande bostadsbyggare. Hela den integrerade värdekedjan finns inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik till långsiktigt fastighetsägande av bostadsfastigheter. SIBS har som uttalad ambition att bli Nordens mest hållbara bostadsbyggare genom vårt helt cirkulära angreppsätt.