Nyheter

Skanska investerar 210 miljoner kronor för bostadsutveckling i Bærum, Norge

Skanska har köpt en utvecklingsfastighet i Bærum, Norge. Investeringen som är avsedd för bostadsändamål uppgår netto till NOK 210M, cirka 210 miljoner kronor.

Säljare är Profier.

Fastigheten Kirkeveien 59 är planlagd för lägenhetskvarter och småhus. Skanska planerar att bygga 50 lägenheter och 28 radhus. Projektet kommer att bli BREEAM-certifierat och byggnadsarbetet förväntas starta under 2023.

Utanför Norden har Skanska verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept.