Nyheter

Nytt bostadskvarter i Södertälje

På onsdagen den 29 september togs det traditionsenliga spadtaget för Kvarteret Norra bro i Västra Blombacka, Södertälje. Byggnationen omfattar 130 hyresrätter och 4 verksamhetslokaler. Beställare är Rikshem och JSB Construction AB står som totalentreprenör för projektet som ingår i det tioåriga ramavtal som tecknades mellan JSB och Rikshem i slutet av 2019.

I stadsdelen Västra Blombacka i Södertälje bygger JSB Construction AB 130 hyresrätter och 4 verksamhetslokaler för Rikshem. Projektet är en förtätning av befintlig fastighet och innefattar nybyggnation av 4 sammankopplade huskroppar i 6 våningsplan. De nya husen byggs samman med de befintliga bostadshusen på 3 våningsplan och bildar ett kvarter med innergård.
Byggstart för projektet var i maj 2021 och byggnationen beräknas stå klar för besiktning i december 2022.

– Det här är ett projekt som ligger helt rätt i tiden och med höga ambitioner. Tillsammans med JSB Construction AB har vi nu möjlighet att skapa en mer attraktiv och levande stadsdel samtidigt som vi lyfter utemiljön i samarbete med de boendes önskemål, säger Elin Sjöstrand Chef Projekt på Rikshem.

Ambitionen med projektet är att skapa mer varierat bostadsutbud och ett attraktivt och tryggt område med möjlighet till mer liv och rörelse.
De 130 hyresrätterna är i fördelade från 1-4 rum och kök från 34-83 kvm. De fyra verksamhetslokalerna är placerade på markplan. Byggytan för projektet uppgår till ca 9487 kvm (BTA).

– Vi är väldigt stolta att tillsammans med Rikshem kunna bidra till ett mer attraktiv och tryggare bostadsområde och med ett bredare bostadsutbud som passar fler hushåll. Att bygga för fler är ett ansvar JSB gärna axlar, säger Pether Fredholm VD på JSB.

Projektet Norra bro är en del av det tioåriga ramavtal som JSB och Rikshem tecknade i slutet av 2019. Avtalet gäller byggnation av standardiserade flerfamiljshus och i avtalet ingår också ett gemensamt utvecklingsarbete i syfte att hitta effektiviseringar och synergier i byggprocessen. Avtalet avser att utveckla bra bostäder för fler, sätta standarder och tillföra prisvärda och hållbara bostäder på den svenska bostadsmarknaden.