Nyheter

Malmös nästa bibliotek byggs i Hyllie

Hyllie är Malmös största utbyggnadsområde som utvecklas snabbt och där efterfrågan på service ökar i takt med befolkningen. I dag bor cirka 12 000 barn och unga här, men det saknas fortfarande ett bibliotek eller en annan trygg mötesplats där de kan ta del av kultur.

I arbetet med att planera framtidens bibliotek tas det hänsyn till befolkningsutveckling, rörelsemönster och socioekonomiska förhållanden i Malmö. Det betyder att det är prioriterat att öppna bibliotek i områden där det i dag saknas eller där befolkningsökningen är kraftig, på platser där det rör sig mycket människor och där bibliotek spelar en stor kompensatorisk roll.

Närhet är ofta avgörande när det kommer till att besöka bibliotek. Malmös nästa bibliotek ska därför uppföras i Hyllie, för att möta efterfrågan. Biblioteket får sin plats i det spektakulära kvarteret Embassy of Sharing.

Biblioteket i Hyllie ska verka utifrån samma framgångsrika koncept som finns på Garaget och Krut, som är kreativa mötesplatser för barn och vuxna med bland annat verkstad, studio, språkkafé och möjlighet till läxhjälp. Verksamheten ska bygga på samverkan mellan det fria kulturlivet, civilsamhället och Malmö stads olika förvaltningar.

Kvarteret Embassy of Sharing genomsyras av FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030 med fokus på låg klimatpåverkan och grönska. Det bygger också på en tanke om delningsekonomi, precis som bibliotek. Utöver biblioteket planeras det för 300 bostäder, kontor, hotell, butiker och restauranger samt sju iögonfallande byggnader i kvarteret.

– I takt med att Malmö växer måste vi planera för fler bibliotek för att värna och främja läsandet och demokratin. Vi ser att behovet av ett bibliotek i Hyllie är stort och det är kul att det nu är på gång. Jag är övertygad om att det kommer att bli en uppskattad mötesplats, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd och kulturnämndens ordförande.

– Hyllie har snabbt utvecklats till en spännande, kreativ och energisk nod i staden. Vi vill därför få fram fler mötesplatser och lyfta fram kulturen i stadsdelen. Genom att snabbt få fram ett områdesbibliotek ser vi till att ta vara på de synergieffekterna som finns i Hyllie och samtidigt stärka läsandet och demokratin. Tillsammans ser vi till att Malmö blir möjligheternas stad, säger Amanda Brumark Onsberg (L), vice ordförande i kulturnämnden.