Nyheter

Byggstart: Nya skolan Styrstad 6:15 i Norrköping

Nu inleds bygget av ytterligare en ny skola i Norrköping. Skolan har ännu inget officiellt namn utan går i dagsläget under benämningen Styrstad 6:15.

Det handlar om en helt ny grundskola som byggs vid Kungsängsleden. Den nya skolan blir en en F-6-skola med två klasser i varje årskurs och den byggs med bland annat fullstor idrottshall. Den nya skolan har en budget på 252 miljoner. Tidigare i år började också bygget av nya Smedbyskolan.

– När bygget av Styrstad 6;15 nu är igång så är det som en del av en satsning på runt en halv miljard som görs på skolorna i Smedby. Det känns jättebra att detta är igång, säger utbildningsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S).

Både Styrstad 6:15 och nya Smedbyskolan beräknas vara klara till hösten 2024. Det blir två fina skolor anpassade för modern undervisning där eleverna ska känna lust att lära och bli inspirerade.

Tillsammans med Rambodalsskolan kommer skolorna ha plats för fem parallellklasser i varje årskurs. Det innebär att vårdnadshavare som har barn på Smedbyskolan, Bjärbyskolan och Rambodalsskolan kommer att göra ett skolval till läsårsstarten 2024.

– Vår utgångspunkt för det långsiktiga arbetet med skolorna i Smedby är att vi genom att ta ett helhetsgrepp kan bidra till bättre kvalitet i verksamheten och på så sätt gynna elevernas lärande. Utgångspunkten är hela tiden att det ska vara bra för barn och personal. Det känns verkligen bra att byggandet av de båda skolorna är igång, säger Jenny Östlund, verksamhetschef för grundskolan i Norrköping.

Utöver skolorna i Smedby planeras även för ytterligare en ny grundskola i Norrköping. Skolan ska byggas där Ebersteinska gymnasiet tidigare hade sina lokaler för yrkesprogram.

Norrevo Fastigheter genomför just nu en förprojekteringen av den nya skolan. Byggstart beräknas ske under 2022.