Nyheter

Masonite Beams levererar lättbalkar i trä till klimatprojektet Villazero

Första spadtaget togs i juni. Nu inleds bygget av projektet Villazero. Ett hus med netto noll klimatpåverkan. Masonite Beams är med och levererar lättbalkar i trä till utvecklingsprojektet som Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna driver tillsammans med stöd ifrån Region Dalarna.

Villazero är en unik möjlighet för alla inblandade att lära sig mer om hur vi tillsammans ska bygga för att sänka koldioxidavtrycket. Målet är att villan ska visa vägen för de mest klimatsmarta byggteknikerna och byggmaterialen. Nu påbörjas bygget av villan och den kommer ställas upp av ett bygglag av kvinnor.

Masonite Beams levererar väggreglar och syllar i lättbalk som ska medföra små köldbryggor och en energieffektiv vägg.

– Vi har haft en bra dialog med Masonite Beams under resans gång. Vi har fått bra hjälp när det kommer till konstruktion, lösningar och miljöberäkningar, berättar Helena Tallberg projektledare hos Fiskarhedenvillan.

Arkitekturen speglar trä, trä och återigen trä

Villazero byggs av hållbara byggmaterial och stora delar trä. I stället för betonggrund används trägrund, även organisk isolering och trätak kommer användas. Villan har projekterats för att klara certifieringen NollCO2 enligt Sweden Green Building Council samt Svanens kriterier. Helena berättar:

– Tillsammans med Mondo Arkitekter har vi utformat en yteffektiv villa på 104 kvadratmeter med flera funktioner. Huset ska funka när familjen är stor, liten och återigen större igen. För projektet jobbar vi med ett asymmetriskt tak för att solcellerna ska få gott om plats på taket som kommer driva hela husets elförsörjning.

Vill bli bäst i branschen på hållbarhet

Fiskarhedenvillan målsätter att bli bäst i branschen på hållbarhet och för projektet Villazero har de valt ut hållbara materialleverantörer.

– Hela Fiskarhedenvillans verksamhet ska vara koldioxidneutral 2030. Idag har vi ett recept på hur olika komponenter i våra hus byggs. De lärdomar som vi kommer få från byggandet av Villazero kommer påverka receptet på våra framtida hus, berättar Helena Tallberg projektledare på Fiskarhedenvillan.

Anpassningen med de färdigkapade väggreglarna från Masonite Beams följer projektets mål med att använda så lite onödigt material som möjligt. Helena berättar:

– Vi har tidigare övervägt att använda lättbalkar i våra hus och det ska bli mycket intressant att få praktisk erfarenhet nu via Villazero-projektet. Allt vi lär oss och ser att fungerar överväger vi sedan om vi kan ta in i vår ordinarie produktion. För det är när alla våra hus kan byggas med hållbara material som vi kan göra riktig skillnad.

Vägguppbyggnaden med lättbalkarna ger en bra vägg både sett till energiprestanda och låg koldioxidbelastning.

– Produkten ger i kombination med övrig vägguppbyggnad en bra vägg, både sett till energiprestanda samt att CO2-belastningen för hela väggen blir låg. Formen på väggreglarna minskar köldbryggorna samtidigt som den är lätt att isolera med lösullsisolering, berättar Johan Sonesson konstruktör på Fiskarhedenvillan.

I 99 fall av 100 möter du en manlig snickare på en byggarbetsplats i Sverige. Det visar den senaste statistiken från SCB. Fiskarhedenvillan ser projektet Villazero som en möjlighet att inspirera, skapa debatt och lyfta mångfaldsproblematiken i byggbranschen. Helena berättar:

– Vi vill lyfta de här frågorna, skapa debatt och inspirera andra. Vi vill inspirera kvinnor och tjejer att komma till byggbranschen. Vi vill hitta vad det är som gör att kvinnor stannar och börjar i branschen. Därför har väljer vi på Fiskarhedenvillan att Villazero ska byggas med ett bygglag av kvinnor.

Byggpartner som precis påbörjat bygget av villan vill lära sig mer om att bygga med hållbara byggmaterial. Emma Eriksdotter, platschef hos Byggpartner berättar:

– Med en Villa som klarar både kraven enligt Svanen och Noll CO2 kommer Villazero bli en mycket bra referens för oss. Stora delar av byggmaterialen har vi inte använt oss av tidigare. Jag hoppas på att vi kommer att se att det funkar att bygga med material i trä i stället för exempelvis betong eller gips.