Nyheter

Framtidens arbetplats – design Megaron Arkitekter

För några år sedan inleddes projekt ”Framtidens Arbetsplats” på fackförbundet Visions Kanslihus i Stockholm. En total ombyggnad av kanslihuset skulle genomföras och Megaron Arkitekter anlitades för design och inredning.

Kort därpå anlitades Interface för att installera golv för den 3000 kvadratmeter stora ytan.

– Att välja golv från Interface föll sig naturligt. Vi vet att de är duktiga på det de gör och att deras produkter är miljömedvetna och håller hög klass, säger Catharina Witte Wardell, vd på Megaron Arkitekter.

Interface har sedan tidigare levererat golv till Visions övriga kontor i Göteborg, Malmö, Linköping och Sundsvall. När renoveringen av Stockholmskontoret påbörjades ledde det till en hel del förändringar både vad gällde huset och arbetssättet. Byggnaden byggdes som kontorshus för Sverige dåvarande kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) i början av 70-talet och hade en typisk planlösning enligt dåtidens ideal med slutna kontorsrum, långa korridorer och stängda våningsplan med outnyttjade ytor som följd.

Tanken bakom ombyggnationen var att skapa en arbetsplats som enar medarbetarna och öppnar upp mellan avdelningarna och att skapa en mer inspirerande arbetsplats. Karin Flinkenberg, projektledare på Vision för Framtidens arbetsplats, understryker att de främsta kraven för golven framförallt var att det skulle vara skonsamt för miljön, men även sociala och ekonomiska aspekter spelade in.

– Det var otroligt viktigt för oss att hitta den leverantör som kunde möta våra efterfrågningar, vilket Interface verkligen har gjort. Under projektets gång vet vi med oss att det inte har varit en lätt process eftersom golvet har ett komplicerat mönster, men vi är glada att Interface vågade tillsammans med arkitekterna som vi anlitade och slutresultatet blev definitivt över våra förväntningar, säger Karin Flinkenberg.

Ett helt nytt inredningskoncept

I början av projektet gjorde Megaron Arkitekter djupintervjuer med varje avdelning för att få en bättre förståelse för Visions behov. Förstudier och beslut om nya arbetssätt möjliggjorde att Vision kunde minska sin yta men samtidigt få ett gemensamt hus som fungerar bättre för kunskapsöverföring och utveckling. Inredningskonceptet kom att stödja sig på ord istället för färg och form.

Megaron tolkade in den information som de fick och skapade ett koncept som byggde på strukturer, riktningar och färg. Tidigt kom idén att golven skulle vara en tyngdpunkt i detta, särskilt i fråga om färg och struktur, men även i fråga som vägvisare i byggnaden och för att förstärka de ljudzoner som beslutats – tyst, lugn och aktiv.

– Vi ville rikta människor i byggnaden genom att färgmarkera zonerna men också för att förstärka de sneda väggarna som vi har arbetat med genom hela projektet. Väggar och golv leder en vidare i huset, säger Catharina Witte Wardell.

Hållbart och mängder av kulörer

Totalt har 13 olika kulörer använts för att skapa golven till de olika avdelningarna, däribland en specialframtagen kulör. Zonerna har delats upp i tre olika färger där den tysta avdelningen associeras med blå färg, den aktiva med röd färg och den lugna avdelningen med grön färg. Utöver de stora valmöjligheterna bland kulörerna var hållbarhet ett krav vid val av golv. Interfaces textilplattor är koldioxidneutrala under hela produktens livscykel vilket gör att man som konsument bidrar till att minska den globala uppvärmningen. En annan fördelaktig faktor vid valet av textilplattorna var att de är smidiga att installera vilket är gynnsamt både ur ett tids- och kostnadsperspektiv. Efter ett hårt och noggrant arbete stod kontoret slutligen klart i april 2021 och en digital invigning hölls.

– Trots att det är så många färger och en stark mönsterbild med mycket riktningar så ger det ett lugn och en tydlighet i lokalen. Alla som har besökt lokalerna, arbetat med projektet och inte minst personalen är väldigt nöjda med resultatet, avslutar Catharina Witte Wardell.
För Frederik Södersten, kundansvarig på Interface, var det här ett fantastiskt projekt som speglar Interface DNA. Bland annat för miljöprofilen, designmöjligheterna med oändligt många färgval – där välbefinnande och samhörighet ligger i fokus.

– På Interface tillverkar vi modulära golv vilket lät oss skapa unika utrymmen och zoner i olika miljöer på kontoret, berättar Frederik Södersten.