Nyheter

Unikt bygge i Lorensbergs Villastad

TEXT: GÖSTA LÖFSTRÖM

Hur anpassar man en modern byggnation på en hittills obebyggd tomt i ett anrikt 100 år gammalt område av patricierbostäder som beskrivs som ett av Göteborgs främsta exempel på 1910-talets stadsplanekonst

Frågan blev högaktuell när TB-Gruppen fick en markanvisning för ett kontors- och bostadshus på Ekmansgatan ovanför Götaplatsen.

–Man anlitar en arkitekt som är expert på klassisk stil, behandlar projektet med stor vördnad och gör det bästa för att harmoniera med den aktuella platsen. Det säger Hans Dahlin, affärschef vid TB-Gruppen, som är byggherre.

TB-Gruppen är en privatägd fastighetskoncern som utvecklar, förädlar och bygger kommersiella fastigheter och bostäder samt förvaltar cirka 80 000 kvadratmeter. Företaget har huvudkontor i Alingsås och är främst verksamt i Göteborgsområdet, Stockholm och Uppsala.

Just nu uppförs med Tuve Bygg som totalentreprenör en byggnad om 17 lägenheter samt kontor på Ekmansgatan i Lorensbergs Villastad. Det statustunga området från början av 1900-talet med alla sina redarvillor och patricierbostäder är uppfört i sten och tegel i klassisk stil. Tomten ligger ovanför Götaplatsen, mellan Konserthuset/Konsthallen och Viktor Rydbergsgatan.

– Syftet med den här tilldelningen är att möta behovet av bostäder med korta kontrakt för näringsliv och forskning, berättar Hans Dahlin, som har klart med en operatör som ska sköta uthyrningen av huset.

– Stadens förväntan har varit att byggnaden ska harmoniera med området och vår tolkning är att det ska vara klassisk stil. TB-Gruppens tanke är att försöka bygga ”rätt hus på rätt plats”. Och vår avsikt är att leverera en byggnad som är helt i stil med de renderingar vi gjort och det vi presenterat.

Rustik bottenvåning

Arkitekt Albert Svensson har formgivit byggnaden tillsammans med Fredrik Rosenhall och Huda Hakky på Inobi arkitekter.

– Om jag kan skapa en känsla av att det nya huset alltid har stått där, då tycker jag att jag har jag lyckats. Det finns förstås en uppsjö av klassiska stilar och i området finns exempel på nationalromantik men också 20-talsklassicism, det som vi fortsätter på här.

– De joniska pilastrarna på husets framsida är en symbol för ”bärande”. Rustiseringen av bottenvåningen, med indragna fönster, gör att väggarna ser tjockare, rustikare ut medan fönstren högre upp sitter i ytterliv.

– Jag vill göra vackra hus. Det viktiga för mig är att det blir fint, säger Albert Svensson, som stödjer sig på formgivningsprinciper som är till för att skapa just vackra hus.

Byggnaden uppförs i sammanlagt sex plan, varav fem ovan mark, med kontor och konferensutrymmen i entréplanet och en del av källaren samt 17 lägenheter för kortare boende i sammanlagt fyra plan. Det är platta på mark, betongstomme och betongbjälklag och fasad i rött tegel. Fastigheten ansluts till fjärrvärmenätet i området.

– Det är spännande att arbeta med ett annorlunda projekt som verkligen sticker ut, säger Per-Anders Björk, arbetschef vid totalentreprenören Tuve Bygg.

Område med riksintresse

Den tidigare obebyggda tomten har i alla år utgjort en grön kulle, en sluttande gräsyta med ett antal uppvuxna träd och delvis med berg i dagen. I samband med markanvisningen formulerade kommunen att närområdet ”är ett av Göteborgs främsta exempel på 1910-talets stadsplanekonst och uppvisar tidens mest påkostade bostadsbebyggelse med omsorgsfullt utformade detaljer”.

Området omfattas av stadens bevarandeprogram och utgör riksintresse för kulturmiljövården. Kommunen har också uttryckt att utvecklingsarbetet på Ekmansgatan kan komma att stå modell för andra projekt.

FAKTA:

Byggherre: TB-Gruppen

Totalentreprenör: Tuve Bygg AB

Arkitekt: Albert Svensson

Byggtid: April 2021 – augusti 2022.

Illustration; TMRW/TB-Gruppen