Nyheter

Seniorlägenheter i Hjorthagen, Stockholm växer fram

Byggprojektet löper på enligt plan och om den gällande tidplanen hålls så kan Micasa Fastigheter välkomna de första hyresgästerna sommaren 2022 i Drevkarlen 9 i Hjorthagen.

– Det är glädjande att se att arbetet fungerar smidigt, det har vi vårt goda samarbete med projektörer och entreprenörer och den fortlöpande dialogen med grannhusen, att tacka för, säger Jerry Fitzgerald, projektledare på Micasa Fastigheter.

Ljust och fräscht

Det blir totat 61 nyrenoverade seniorlägenheter, merparten ettor på 29 kvadratmeter och några enstaka tvåor på 54-59 kvadratmeter. Alla lägenheter får balkong med trall och badrummen blir generösa med fönster.

Lägenheterna kommer kännas ljusa och fräscha. Stora fönsterytor tillåter mycket dagsljus att nå in. De flesta lägenheterna är relativt små men välplanerade med både sovalkov och kök, säger Jerry.

När fastigheten byggdes på 60-talet var det i form av ett så kallat pensionärshem som bestod av kompakta lägenheter, därför finns en del begräsningar i hur mycket förändringar man kan göra i grundkonstruktionen, förklarar han.

Seniorlägenheter – en viktig boendeform

Att bygga seniorlägenheter i Drevkarlen 9 är ett initiativ från Micasa Fastigheter och även ett önskemål från Östermalms stadsdelsförvaltning. Sedan huset uppfördes på 60-talet har det innehållit olika former av äldrebostäder.

Hösten 2018 beslutade Arbetsmiljöverket att fastighetens lokaler inte var lämpliga för, den dåvarande bostadsformen, vård- och omsorgsboende och planen blev att bygga om till seniorlägenheter. Under tiden det tog att utreda och projektera hyrde Micasa ut fastigheten till SHIS som tillfälligt använde lägenheterna som genomgångsboende för nyanlända.

Ytor för sociala aktiviteter

Micasas seniorbostäder kännetecknas även av aktivitetscentren som finns i de flesta husen och som drivs av stadsdelarna. Aktivitetscentren ska vara trygga och trivsamma miljöer där det finns möjlighet till gemenskap.

I Drevkarlen planerar Micasa ett aktivitetscenter i bottenplan, för Östermalms stadsdelsförvaltnings räkning. Hit välkomnas hyresgästerna i huset och andra äldre i området.

Det är fint att se att Micasa lever upp till Stockholms stads uppdrag att skapa mötesplatser för äldre. Alla i Micasas styrelse håller med om att det är en god sak att erbjuda en tillgänglig miljö med förutsättningar för aktiviteter och socialt umgänge. Det är särskilt betydelsefullt i och med pandemin som orsakat att många äldre upplever ensamhet och isolering, säger Michaela.

Marianne Wikander är äldreomsorgschef på Östermalms stadsdelsförvaltning, hon är positiv till att öppna ett aktivitetscenter just i området Hjorthagen.

– Vi har idag ett par befintliga aktivitetscentren inom stadsdelen, Rioträffen på Gärdet och Seniorträffen på Bo Bergmans gata. De är väldigt uppskattade och välbesökta båda två. Majoriteten av besökarna bor oftast alldeles i närheten och därför är det jätteroligt att vi genom en ny träffpunkt i Hjorthagen kan nå ut till fler.

Faktaruta: Kvarteret Drevkarlen

Kvarteret Drevkarlen uppfördes 1964 och är omslutet av såväl vatten och naturmark som industri. På tomten bredvid ligger Hjorthagskyrkan och en promenadsträcka på ca 400 meter leder till tunnelbanan. Micasas fastighet är ett av flera friliggande lamellhus på området. Hela Hjorthagen är av kulturhistoriskt riksintresse och ingår i Nationalstadsparken.