Nyheter

Byggstart för NordGen på Campus Alnarp

Nu går startskottet för bygget av Nordiskt Genresurscenters nya huvudkontor i Alnarp. Den nya byggnaden genomsyras av hållbara lösningar och med sin synliga placering på campus stärker området sin position som en unik grön mötesplats för världsledande forskning, utbildning och innovation.

Nordiskt Genresurscenter (NordGen) lyder under Nordiska ministerrådet och är de nordiska ländernas gemensamma genbank och kunskapscenter för genetiska resurser. Sedan 2001 har verksamheten sitt huvudkontor i Alnarp, och det är också där NordGen väljer att vara kvar när centrat nu befinner sig i en expansiv fas och behöver större och mer ändamålsenliga lokaler.

– Våra tjänster är mer efterfrågade och vi har också blivit fler och ökat våra aktiviteter den senaste tiden. Ett nytt hus fyller ett tydligt behov vi har och kommer att skapa bättre förutsättningar för vårt arbete. Jag vill tacka den svenska regeringen, Näringsdepartementet och Nordiska ministerrådet för deras viktiga roll i etablerandet av NordGens nya byggnad, säger Lise Lykke Steffensen, direktör på NordGen.

Idag hålls ett digitalt firande som markerar den officiella byggstarten av den nya byggnaden som omfattar cirka 1 700 kvadratmeter fördelade på två våningsplan. Majoriteten av ytorna utgörs av kontor, men här kommer även att finnas moderna labblokaler och ett 300 kvadratmeter stort frölager.

Både Akademiska Hus och NordGen har högt ställda hållbarhetsmål och för att byggnaden ska få ett så litet klimatavtryck som möjligt kommer den att byggas i trä. Taket ska dessutom utrustas med både grön sedum och solceller som kommer att generera omkring 60 000 kWh miljövänlig el varje år och motsvara 100 procent av byggnadens fastighetsel samt 35 procent av verksamhetens elenenergianvändning.

– Den nya byggnaden kommer att stötta NordGens viktiga arbete på ett ännu bättre sätt än tidigare och platsen har närhet till både odlingar, växthus och Sveriges lantbruksuniversitets verksamhet. Att NordGen väljer att stanna på Campus Alnarp bidrar också till att befästa området som ett campus för samverkan kring hållbar utveckling på regional, nationell och internationell nivå, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Akademiska Hus investerar 67 miljoner kronor i den nya byggnaden. Inflyttning beräknas kunna påbörjas i december 2021.