Nyheter

Nytt demensboende och kompetenscenter i Piteå

Ett nytt särskilt boende för äldre med kognitiva sjukdomar kommer att byggas på Strömnäsbacken. Boendet ska byggas i tre plan och innehålla 80 lägenheter.

I början av förra året fattade Socialnämnden beslutet att gå vidare med projektering på Strömnäsbacken.

– Vi är mycket nöjda med vårt beslut och val av område. Genom att bygga nytt har vi möjlighet att påverka utformningen från början, säger Sven-Gösta Pettersson, socialnämndens ordförande, Piteå kommun.

Representanter från Fastighets- och serviceförvaltningen, Socialtjänsten Samhällsbyggnad och MAF Arkitektkontor AB arbetar tillsammans med det nya boendet. Enhetscheferna för Munkberga, Hanna Mikaelsson och Anna-Carin Marklund, ingår i arbetsgruppen.

– Vi har i vår tur involverad personalen i arbetet för att samla in tankar och idéer till det framtida boendet och arbetsplatsen. Vi har lärt oss mycket av och under pandemin och kommer exempelvis att ha en separat ingång för anhöriga vid händelse av smittspridning för att underlätta säkra möten, säger Anna-Carin.

Fastighets- och serviceförvaltningen är med från start till förvaltning och ser till att byggnaden fungerar effektivt och optimalt.

– Vi kvalitetssäkrar i projekteringsskedet och när det blir dags att upphandla entreprenör. Huset omfattas av ett miljöprogram liknande det vi tagit fram för den nya förskolan på området och det är viktigt att det blir korrekt i alla delar, säger Kerstin Albertsson Bränn, avdelningschef Fastigheter.

Miljöprogrammet är en del av Piteå kommuns beslut att arbeta för ett långsiktigt hållbart bostadsbyggande där nybyggnationer ska byggas energi- och materialeffektiva.

På Munkberga finns idag 40 platser och de kommer att flytta till det nya boendet på Strömnäsbacken. Det innebär att det totalt blir 40 helt nya lägenheter som är reserverade för målgruppen äldre med kognitiva sjukdomar. Det professionella bemötandet av personer med demenssjukdom och deras anhöriga är hjärtat i verksamheten.

Kunskapscenter med kognitiva sjukdomar i fokus

– Vår ambition är att öka kompetensen inom området äldre med kognitiva sjukdomar och skapa ett kunskapscenter på det nya boendet. Målet är att utbilda personal internt i hela avdelningen. Vi kommer också särskilt satsa på att ge stöd till anhöriga, säger Magdalena Jonsson, avdelningschef särskilt boende för äldre, Piteå kommun.

Ytterligare en central del i arbetet med det nya boendet är att innehållet ska baseras på evidensbaserad forskning.

– Det arbetar vi redan med idag, både när det gäller utformning av lokalerna och färgval på väggar och möbler, säger Magdalena som på sikt också vill att verksamheten ska bidra till forskning och utveckling.

Många mötesplatser

Det nya boendet är genomtänkt med ett nav i mitten av huset och många tillgängliga mötesplatser för de som ska bo där.

– Det är viktigt att de kan röra sig så fritt som möjligt, att de kan mötas och hitta aktiviteter att gå till, säger Hanna.

Med hjälp av ny välfärdsteknik är tanken att varje person får en individuell bedömning om vilka rum och lokaler som ska vara tillgängliga för just dem.

– Utomhusmiljön är planerad för att vara trygg och säker och hela tiden leda tillbaka till huset. Vi har också tänkt på mötesplatser för att kunna samverka med andra aktörer och bjuda in dem till oss. Exempelvis en samlingssal som kan fungera som kyrka eller gympahall och två aktivitetskök för matlagning och bakning, säger Anna-Carin som också hoppas på att kunna samverka med den nybyggda förskolan i framtiden.

Tidigast 2024 beräknas det nya särskilda boendet vara inflyttningsklart.

– Vi ser fram emot att få sätta spaden i backen och se vårt nya hus och dess utomhusmiljö ta form. Innehållet arbetar vi med redan idag, vår vision är att alla ska fortsätta leva livet hela livet ut, säger Magdalena Jonsson.

Det nya äldreboendet kommer heta Skogsgården.