Nyheter

Nybygge med låga hyror: Malmö lanserar Mallbo

Fler bostäder med låga hyror och av god kvalitet måste skapas. Malmö stad lanserar nu modellen Mallbo. På en tomt i Hyllie får företag tävla om att bygga nyskapande hus med kravet att hålla hyrorna under en viss nivå.

För många inkomstgrupper råder knappt någon bostadsbrist, inte heller i Malmö. Hushåll med höga eller dubbla inkomster har ofta ett brett utbud av hyreslägenheter eller bostäder som köps att välja mellan.

Utbudet av lägenheter med låga hyror, ofta i hus byggda under decennierna i mitten av 1900-talet, är däremot smalare. Väntetiden i Boplats syds kö är i snitt tre gånger så lång för en lägenhet med lägre hyra än en med hög hyra. Om det geografiska läget vägs in blir skillnaden i kötid ännu större.

Den nya modellen Mallbo – Malmö Allemansrätt Boende – ska bidra till att alla Malmöbor ska ha råd med en bostad av god standard. För att lansera modellen utlyser Malmö stad nu en markanvisningstävling. Första bygget av Mallbo-bostäder sker i Hyllie, öster om Malmömässan.

I tävlingen ingår att bygga 150 hyreslägenheter efter Mallbos kriterier, men även upp till 100 bostadsrätter och en större kontorsbyggnad. Maxhyran, som ska vara förhandlad med Hyresgästföreningen, får uppgå till 1400 kronor per kvadratmeter och år, motsvarande en månadshyra på 8400 kronor för en trea. För att hålla nere byggkostnaderna och därmed hyran sänker Malmö stad sin tomrättsavgäld för den aktuella tomten samt gör det möjligt att bygga färre p-platser mot att byggaren satsar på mobilitetsåtgärder för de boende.

Utvärderingen av tävlingsbidragen väger också in ett socialt perspektiv. Förslag som bidrar till delaktighet och gemensamma aktiviteter bland de boende premieras.

Markanvisningstävlingen för Hyllie utlyses i juni och avgörs i november. Fler markanvisningstävlingar för Mallbo-modellen i andra delar av Malmö kommer inom kort.

– En bostad är en rättighet i ett välfärdsland. Det byggs historiskt många bostäder i Malmö sedan några år, men väldigt få är möjliga att flytta in i för Malmöbor med begränsad ekonomi. Även om Mallbo riktar sig till alla Malmöbor så blir modellen en chans för alla med lägre inkomst att ha råd med nybyggt, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande.

– Genom att bjuda in byggaktörer till att vara med och bidra tar vi tillvara på den innovationskraft som finns inom bygg- och fastighetssektorn. Tillsammans kan vi kapa onödiga kostnader i plan- och byggprocessen för hyresrätter, och på så sätt skapa bostäder för hushåll som lever på små ekonomiska marginaler, säger Håkan Linné (L), tekniska nämndens förste vice ordförande.