Nyheter

Urbangreen bygger dagvattenhanterande taklandskap i Uppsala

Urbangreen har fått uppdraget i en delentreprenad att uppföra ett taklandskap på Castellums nya profilbyggnad Kungspassagen i Uppsala. Uppdraget genomförs under tredje kvartalet 2021 och uppgår till ett ordervärde om ca 4,5 msek.

Med hållbarhet i fokus har Castellum i detta projekt valt att skapa arbetsplatser som får människor att må väl. Byggnation sker i enlighet med certifieringen Well Building Standard.

Well är en internationell byggstandard som väger in människors välbefinnande i arbetslivet och tar hänsyn till de mjuka värden som påverkar hur vi mår på jobbet. Undersökningar visar att personer som arbetar i en lokal eller byggnad certifierad enligt Well ökar både sin produktivitet och sitt välmående.

Takterrassen om drygt 1000 m2 kommer erbjuda flera funktioner förutom avkoppling. Förutom att inspirera fler att upptäcka fördelarna med att arbeta utomhus i enlighet med Castellums koncept WorkOUT, så skapas här utegym, loungeyta samt möjlighet att njuta av Uppsalas bästa utsikt.

Urbangreen ska i sitt uppdrag möta Uppsala Kommuns höga krav på dagvattenhantering. För projektet Kungspassagen så krävs det att de första 20 mm nederbörd renas och ska fördröjas i minst 12 timmar innan släpp mot dagvattenledning. Totalt 32 000 l dagvatten. Detta görs genom växtbäddar med bjälklagsjordar och sedumytor med förlängd fördröjning.

– Att kombinera gröna attraktiva miljöer på tak med dagvattenhantering är Urbangreens specialitet och med detta projekt erbjuds vi möjlighet att ytterligare vässa vår kompetens. Extra roligt att detta blir vårt första taklandskapsprojekt i Uppsala, säger Urbangreens Försäljnings- och Produktchef Marcus Ståhl.

Byggnaden ska stå helt klar hösten 2021 och flertalet nya hyresgäster är redan klara.