Nyheter

Första spadtaget taget för Röda Bryggan i Göteborg

Efter flera års planering togs i måndags det första spadtaget för det unika bostadsprojektet Röda Bryggan, i historiska kvarter vid korsningen Järntorgsgatan och Brogatan i Göteborg.

Här byggs nu 60 bostadsrätter fördelade på tre stycken hus. Hus där gestaltningen inspirerats av omgivningens historia och utseende och där bostäderna rönt ett stort intresse.

Byggstarten av projektet Röda Bryggan inleddes igår med inte bara ett utan flera coronasäkra spadtag, och närvarande var bland annat Hampus Magnusson, ordförande Göteborgs Byggnadsnämnd, Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör Göteborg Stad, Erik Gedeck, chef samhällsbyggnadsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götaland, samt representanter för Sverigehuset, Gulinsfastigheter, NCC och Semrén & Månsson.

– Idag har vi haft äran att få ta första spadtaget för Röda Bryggan, i ett unikt läge där vi binder ihop och fräschar upp staden. Här ingår även ett mycket fint bevarande av en byggnad från 1860-talet, en kulturgärning där det blir fyra fina lägenheter. Det här blir en fantastisk port som kommer att knyta ihop Järntorget med Rosenlund som tidigare varit en ganska otrygg och ruffig plats. Röda Bryggan har varit ett lyckat och hårt samarbete gällande gestaltning ihop med Länsstyrelsen, staden och Sverigehuset och ett mycket lyckat exempel på hur vi förtätar innerstaden, gör den tryggare och mer livfull, säger Hampus Magnusson, ordförande i Byggnadsnämnden i Göteborg.

Projektet Röda Bryggan har kommit till start efter en lång planprocess som startade för cirka 11 år sedan. Det har varit en process i en känslig del av staden, som ligger inom riksintresset för kulturmiljövård. Detta då det här har funnits en blandning av väldigt gamla byggnader från 1859 till byggnader som varit något yngre och där det har behövt avgöras vad som ska bevaras eller inte. Det blir nu en bebyggelse som kommer att vara en viktig del av den kommande staden.

– Det har tagit en stund att få till planen och vi har även haft Länsstyrelsen som vi har arbetat med för att få till en plan som alla har kunnat acceptera. Vi har gått djupt in på detaljerna, kring volym, gestaltning och materialitet för att få fram ett bra resultat som är i harmoni med övriga delen av staden som finns här runt omkring. Jag tror att slutresultatet kommer blir bra, vi kommer även att ha en god kontroll under byggtiden och som det ser ut nu är vi nöjda, berättar Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör Göteborg Stad.

– Vi representerar statliga intressen och ska bevaka att kommunerna beaktar det som är bland annat riksintresse, hälsa och säkerhet. I det här projektet har vi bidragit med att bland annat vara rådgivare och granskat detaljplanen och kommit med synpunkter. Vi hade en hel del synpunkter i samrådsskedet och sedan har det varit en dialog där byggaktören har anpassat förslaget och nu känns det jättehärligt att vi nu står här och bygget verkligen kan börja, säger Erik Gedeck, chef samhällsbyggnadsenheten på Länsstyrelsen Västra Götaland.

På bilden: Erik Gedeck, chef samhällsbyggnadsenheten på Länsstyrelsen Västra Götaland, Adam Frankenius, byggledare Frankly, Thomas Franzén, projektledare Fastighetskontoret och Anna Henriksson, vd Sverigehuset.