Nyheter

HMB bygger ut äldreboende i Köping

HMB Construction har fått uppdraget att bygga fler lägenheter i Eklidens äldreboende i Kolsva, Köpings kommun.

En tillbyggnad på 3 000 kvm ska rymma 26 nya lägenheter för äldre. Samtidigt upprustas personalutrymmen och installationer i den befintliga byggnaden.

– Vi kommer att lägga stor vikt vid en nära dialog med boende, personal och kringboende, för att minimera störningar i deras vardag under byggtiden, säger Jon-Emil Blomstedt, avdelningschef på HMB Västerås.

HMB har tidigare erfarenhet av att bygga om äldreboenden parallellt med pågående verksamhet, med gott resultat.

Uppdragsgivare är KBAB, Köpings Bostads AB. Uppdraget genomförs som en utförandeentreprenad med en kontraktssumma på 67 MSEK.

– Vi ser fram emot vårt första samarbete med KBAB. Det känns bra att tillsammans möta den stora efterfrågan på nya hem för äldre i Köpings kommun, säger Jon-Emil Blomstedt.

Arbetena vid Eklidens äldreboende inleds inom kort. Om- och tillbyggnaden planeras vara färdig i december 2022.