Nyheter

Oscar Properties förvärvar fastigheter

Oscar Properties Holding AB, med fokus på fastighetsförvaltning och projektutveckling, har idag tecknat avtal om att förvärva två fastigheter i Katrineholm och Falköping.

Förvärven finansieras genom en riktad emission om 25 miljoner kronor. Emissionskursen fastställs i samband med tillträdet. Driftnettot uppgår till cirka 10 miljoner kronor med ett underliggande fastighetsvärde om drygt 150 miljoner kronor.

Fastigheterna är fullt uthyrda till en, respektive två, hyresgäster, och inrymmer tillsammans en uthyrbar area om 22 000 kvadratmeter. Hyresavtalen är ”double- och triple net”, med en genomsnittlig avtalslängd på motsvarande 3,3 år. Tillträde sker under andra kvartalet 2021.

– Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva två attraktiva fastigheter. Förvärven är ett led i vår nya inriktning där vi under kommande år även kommer att tillträda ett antal ytterligare fastigheter i olika delar av Sverige. Detta förvärv ligger i linje med vår strategi att skapa stabila kassaflöden, kommenterar Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

Oscar Properties kommer löpande under 2021 att tillträda fastigheter i Helsingborg, Älvsjö, Västberga, Rotebro, Falköping och Katrineholm till ett marknadsvärde om motsvarande 1 640 miljoner kronor.

Dessa har ett gemensamt driftnetto uppgående till 100 miljoner kronor.

Förvärven förväntas öka den årliga intjäningen med cirka 67 miljoner kronor.