Nyheter

Nu renoveras kulturminnesmärkta St Pauls kyrka i Stockholm

Nyligen togs det första spadtaget inför den efterlängtade renoveringen av den 150 år gamla St. Paulskyrkan i Stockholm.

Entreprenaden, som bedrivs i utökad samverkan, ska vara färdigställd under hösten 2022. Beställare är Stockholms Stadsmission och projektledare är KFS, Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm.

– Det här är ett väldigt spännande och unikt projekt där vi på ett varsamt sätt ska göra stora invändiga förändringar i en kulturminnesmärkt byggnad, säger Anders Radinger, platschef M3 Bygg.

Projektet innebär ingrepp i en kulturhistorisk miljö och ställer höga krav på kvalitet och utförande där ett väl utvecklat samarbete mellan beställare och entreprenör är en förutsättning. Målet med ombyggnationen är bland annat att göra St Paulskyrkan till en nymodig, öppen och välkomnande plats för besökare.

Stockholms Stadsmission köpte fastigheten och St Paulskyrkan 2015 för att det ska bli organisationens landmärke efter Grillska huset i Gamla stan och för att ersätta samlingsplatsen Bullkyrkan i Grillska huset.

Tanken är att byggnaden ska manifestera Stockholms Stadsmissions vision om ett medmänskligt och inkluderande samhälle, dess värdegrund som utgår ifrån en kristen grundsyn, samt utgöra en hemvist i Stockholm under mycket lång tid där medlemmar, volontärer, medarbetare och deltagare känner hemhörighet oavsett vilken av Stockholms Stadsmissions trettio andra enheter man vistas i dagligen.

Projektet avser att skapa ett gatunära landmärke som ska utgöra en öppen mötesplats för alla Stockholmare, en mötesplats mellan ”olikar”.

– Vi är väldigt glada och stolta över att få vara med i detta projekt. Som en av Stockholms främsta entreprenörer inom renovering och restaurering av kulturminnesmärkta byggnader kommer vår kompetens komma väl till pass, säger Christina Lindén, Projektchef M3 Bygg.